de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

ABVV-METAAL GAAT VOOR:
· ÉÉN STATUUT VOOR ALLE WERKNEMERS
· EEN REELE KOOPKRACHTVERHOGING, GEEN AALMOES
· HET BEHOUD VAN DE INDEX
· DE VRIJWARING VAN ONZE SOCIALE ZEKERHEID

ABVV-METAAL heeft het ontwerp-IPA gewogen en veel te licht bevonden. Natuurlijk had er meer in kunnen staan (opleiding en vorming, verhoging minimumlonen, tewerkstelling jongeren,…). Dat is altijd zo. Het probleem is dat wat er in staat niet goed is voor de arbeiders in dit land. Voor ABVV-METAAL is dit IPA te weinig en te laat. Wij waren niet de oorzaak van de crisis, wij moeten de rekening niet betalen. ABVV-Metaal is dan ook zeer tevreden dat de overgrote meerderheid binnen het ABVV die opvatting deelt. Toch weten we al maar te goed dat niet iedereen het IPA om dezelfde redenen verworpen heeft. Net daarom volharden wij in onze strijd voor een eenheidsstatuut.

ABVV-METAAL is VOOR:

- één statuut voor alle werknemers: het ontwerp-IPA maakt geen einde aan de discriminaties tussen arbeiders en bedienden. In het tempo van het IPA komen de twee statuten inzake opzegtermijnen ten vroegste in 2068 gelijk en blijven de twee statuten bestaan;
- een reële koopkrachtverhoging in vrije onderhandelingen: nu de winsten en de bonussen toenemen en de graaicultuur weer de bovenhand krijgt, moeten de werknemers het doen met een maximale loonmarge van 0,3%. De werknemers eisen meer dan een aalmoes;
- het behoud van de index: het ontwerp-IPA zet de deur wagenwijd open om de koppeling van de lonen aan de levensduurte op de helling te zetten. Je hebt enkel een ‘studie’ nodig om aan de index te prutsen;
- de vrijwaring van de sociale zekerheid: iedereen zegt dat er geld te weinig zal zijn om de vergrijzing te financieren, maar de minimale verbeteringen inzake opzegtermijnen worden niet betaald door de patroons, maar door de sociale zekerheid. Na de maaltijd- en ecocheques,… moet de gemeenschap nu ook opdraaien voor de opzegtermijnen en de ‘RVA premie voor ontslagen arbeiders’.

ABVV-METAAL is VOOR:
- het behoud van de bestaande brugpensioenregelingen;
- de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen, ook na 2011;
- de voortzetting van de crisismaatregelen (verhoging van de uitkering bij tijdelijke werkloosheid en crisispremie): STOP de CHANTAGE door de patroons die deze dossiers onterecht koppelen aan het IPA

Daarom hebben we NEEN gezegd tegen het ontwerp van interprofessioneel akkoord. We zullen in de komende dagen de arbeiders in onze bedrijven informeren over onze houding, onze strijd voor het eenheidsstatuut verder zetten en de ongetwijfeld moeilijke sectorale onderhandelingen voorbereiden.

Herwig Jorissen
Voorzitter