de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Van 7 tot 20 mei 2012 zijn er opnieuw sociale verkiezingen. We moeten hier niet uitleggen dat dit een belangrijk moment is in elk bedrijf. Sociale verkiezingen leggen immers in de overlegorganen de krachtsverhoudingen vast voor de komende vier jaar. Deze sociale verkiezingen verlopen niet in de meest makkelijke omstandigheden. We hebben moeilijke (inter)professionele onderhandelingen achter de rug. Bij de elektriciens is er nog pas sedert deze week (na een stakingsaanzegging en een actiedag) een ontwerp van akkoord.


Er is de onduidelijkheid van de financieel-economische crisis. Niemand kan of durft te voorspellen wat de uitkomst zal zijn van de eurocrisis noch wat de gevolgen zullen zijn voor de burgers van dit land. Niemand kan of durft te voorspellen of we nu wel of niet afstevenen op een nieuwe recessie. Maar de bedrijven houden in ieder val niet op met drastisch te herstructureren, zie maar naar Mutoh in Oostende, of de boel te sluiten, zoals bij TBP in Geel. Ondertussen moeten wij het nu al meer dan 450 dagen doen met een regering van lopende zaken, een soort van veronderstelde regering. Daarenboven probeert men ons te doen geloven dat, terwijl Europa gevaar loopt, de burgers van het land het meest gediend zijn met het plaatsen van een communautaire komma op de juiste plaats.

 
Het gevaar is meer dan  reëel dat de rekening opnieuw gepresenteerd zal worden aan de werknemers van dit land. Daarom hebben de werknemers sterke verdedigers nodig. Nu meer dan ooit. Afgevaardigden die zich durven tonen, die zich laten zien en van zich laten horen.  En niet alleen in de grote bedrijven maar (vooral) ook in de kleinere bedrijven. De verkiezingen zijn pas in mei volgend jaar en ook al moeten de lijsten pas worden ingediend tegen maart, de zoektocht naar kandidaten begint nu.
Het zijn cruciale tijden die er aanbreken. Vele verworvenheden zullen onder druk komen te staan. De werknemers zullen vertegenwoordigers nodig hebben die door en door rood zijn. Want de beste verdedigers van ons sociaal model zijn wij die het hebben opgebouwd. Voor alle duidelijkheid: ons sociaal model verdedigen wil niet zeggen dat we op het verleden gericht zijn. Natuurlijk moeten we - ook als vakbond – dingen in vraag durven stellen. Onze campagne ‘Investeer in industrie’ is trouwens het beste bewijs dat we oog hebben voor de problematiek van onze bedrijven en dat we toekomstgericht denken. Ook elders wordt er vooruitstrevend gedacht. ‘Beter en niet goedkoper’ is een campagne van onze collega’s van IG-Metall in Duitsland. Het is een campagne gericht op innovatie in bedrijven. Dit motto kunnen we echter zowel de bedrijven als de overheid voorhouden. Ja, ook ons sociaal model kan beter. Maar er is niet minder, maar meer sociaal beleid nodig. Er is dus rood nodig, door en door rood.
Herwig Jorissen
Voorzitter