de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het is ook nooit goed. Traditioneel klagen de patroons steen en been over de volgens hen steeds verslechterende concurrentiepositie van de Belgische bedrijven. Je zou dan ook verwachten dat het Global Competitiveness Report van het World Economic Forum met gejuich en trompetgeschal zou ontvangen worden. Want daaruit blijkt dat we concurrentiëler zijn geworden dan Frankrijk en dat we onze achterstand op Duitsland en Nederland aan het inlopen zijn. Meer zelfs, ons land scoorde nooit hoger in de concurrentieranglijst.

Hetzelfde zou je verwachten als blijkt dat voor het eerst in vijf jaar de Belgische loonkostenhandicap tegenover de buurlanden daalt (omdat de stijging van de Duitse lonen fors versnelt). In Duitsland, Frankrijk en Nederland gingen de loonkosten gemiddeld 3,6 procent hoger. In België was dat 3 procent. Natuurlijk komt al dat nieuws voor de patroons wel op een bijzonder slecht moment. Al maanden waarschuwen ze dat de loonkosthandicap nog verder zal toenemen door de inflatie die bij ons hoger ligt dan in de buurlanden. Een hoge inflatie sijpelt ook via de indexering door in de loonkost. Het spreekt voor zich: dit zijn vervelende feiten op een moment dat men nog maar eens – via de omweg van Europa - een aanval wil inzetten op het indexsysteem. Plots smaakten de patronale druiven wel zeer zuur.

Is alles daarmee koek en ei en goed in de beste der werelden? Natuurlijk niet. De Vlaamse regering pakte uit met de oprichting van de Industrieraad. Wij staan echter onverschillig tegenover de oprichting van nog maar eens een adviesorgaan. Wel belangrijk is dat er een orgaan komt dat concrete voorstellen kan doen om de desindustrialisering van Vlaanderen tegen te gaan en om Vlaanderen aantrekkelijker te maken voor industriële bedrijven. Al blijft het pijnlijk dat naast de resem bedrijfsleiders en ‘onafhankelijke’ experten de vakbonden alleen maar betrokken werden via de omweg van de voorzitter en ondervoorzitter van de SERV. We zullen er dan ook waakzaam over moeten zijn dat de Industrieraad geen al te eenzijdige voorstellen lanceert.
We moeten en mogen het belang van onze industrie en van de technologiebedrijven niet onderschatten. Eén derde van de export van het Vlaamse Gewest gebeurt  door de technologiebedrijven. De laatste vijf jaar verdubbelde de export naar de belangrijkste groeilanden (China, Brazilië…). In de eerste helft van 2011 nam de uitvoer van de Vlaamse technologiebedrijven naar de tien belangrijkste groeilanden met 45 procent toe. Agoria schat dat de Vlaamse technologiebedrijven dit jaar voor een bedrag van 6,5 miljard euro zullen exporteren.

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. En er moet nog veel gebeuren op het gebied van innovatie en ontwikkeling en van opleiding. Want voor de toekomst van onze industrie zijn er andere hete topics dan wel ‘dé index’. Innoveer en investeer, want dat is wat onze (technologische) industrie nodig heeft.
Herwig Jorissen
Voorzitter