de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Twaalf oktober is de dag van de uitzendkracht, vandaar de speciale uitgave van De Nieuwe Werker met als bijlage Interimzone. Wereldwijd voeren de vakbonden in oktober actie voor waardig werk en tegen onzeker werk in al zijn vormen.
Ook in onze sectoren werken er heel wat uitzendkrachten. ABVV-Metaal heeft de  voorbije jaren dan ook in de sectoronderhandelingen veel en op een consequente wijze aandacht besteed aan het wegwerken van misbruiken. We hebben geprobeerd om de vaststellingen die we deden op het terrein via overleg om te zetten in verbeteringen voor de werknemers. ABVV-Metaal is niet tegen de uitzendkrachten, maar wel tegen de misbruiken die werkgevers maken van uitzendarbeid.

Het is onze zorg om aan uitzendwerknemers dezelfde rechten te geven als aan vaste werknemers. We begrijpen de noodzaak die er kan zijn om gebruik te maken van uitzendarbeid. Toch mag uitzendarbeid niet dé norm worden, vandaar dat we ons keren tegen een overmatig gebruik van uitzendarbeid.

Bij de meest recente sectoronderhandelingen hebben we ons vooral geconcentreerd op de dagcontracten. De duurtijd van uitzendcontracten moet in overeenstemming zijn met de opdracht. Dat wilt zeggen dat ongeoorloofd gebruik van dagcontracten, en maanden- en soms jarenlang gebruik van uitzendcontracten niet acceptabel zijn. We zijn erin geslaagd om in het merendeel van onze sectoren clausules op te nemen die het gebruik van dagcontracten aan banden leggen. 

Nu er eindelijk een sectorakkoord is voor 2011-2012 in de sector uitzendarbeid wordt het ook tijd dat de andere onderhandelingen in de NAR na jaren eindelijk leiden tot een verbetering van de rechten van uitzendkrachten.  We doelen hierbij op een verbod op het oneigenlijk gebruik van dagcontracten in alle sectoren en op de omkadering en de reglementering van het motief ‘instroom’. Op de werkvloer is dat motief immers al jaren de belangrijkste reden waarom uitzendarbeiders in dienst worden genomen, maar officieel en juridisch gezien bestaat het niet. Ook de verbetering van de syndicale controlemogelijkheden op het gebruik van uitzendarbeid is dringend noodzakelijk.

Twaalf oktober zou eigenlijk de feestdag van de uitzendkrachten moeten zijn, maar zover zijn we nog niet. En dus blijft het vooralsnog een strijd- en actiedag.

Herwig Jorissen
Voorzitter