de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

We weten dat de tewerkstellingsgraad naar omhoog moet als we ons sociaal welvaartssysteem willen in stand houden en dat we dus langer zullen moeten werken. Toch ligt er een wereld van verschil tussen de theorie van langer werken en de realiteit. De realiteit is immers dat bedrijven zich nog altijd het eerst ontdoen van de oudere werknemers en dat 50-plussers bijna niet worden aangeworven. De realiteit is ook dat werken voor vele arbeiders in de industrie, zeker als dat ook nog gepaard gaat met een of ander lichamelijk en vaak chronisch letsel, een haast onmogelijke opdracht is geworden. Vroeger werd voor hen nog een aangepaste job gevonden elders in het bedrijf. Vandaag bestaan zo’n jobs niet meer.

ABVV-Metaal wil een echt tewerkstellingsbeleid voor de oudere werknemers in de industrie:

1. In afwachting van een degelijk omkaderd tewerkstellingsbeleid voor 50-plussers dat werk maakt van werkbaar werk, vragen wij:
• een brugpensioen nachtarbeid op 56 jaar na 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar met nachtprestaties;
• een brugpensioen na 40 jaar voltijdse loopbaan en ongeacht de leeftijd;
• een brugpensioen zware beroepen op 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar;
• een halftijds brugpensioen.

Parallel met de vooruitgang van de uitbouw van het tewerkstellingsbeleid voor 50-plussers, kan over de voorwaarden - uitgesmeerd in de tijd - van deze 4 stelsels worden onderhandeld;

2. Bescherming van de 50 plussers arbeiders tegen ontslag;

3. De gelijkstelling van de brugpensioenen die ingaan voor  60 jaar, à rato van het minimumrecht voor het pensioen, is een 50-plusser onwaardig, maar bovendien ook discriminerend. Voor de berekening van het pensioen wordt de derde periode in de werkloosheid eveneens à rato van het minimumrecht berekend. Een werkloze met 20 jaar loopbaan achter de rug vermijdt de derde periode werkloosheid. Een bruggepensioneerde heeft méér dan 20 jaar loopbaan nodig, alleen al om op brugpensioen te gaan, en toch wordt hij geconfronteerd met een minimumrecht bij de berekening van zijn pensioen;

4. Een betere gelijkstelling voor de pensioenrechten voor de gebruikers van tijdskrediet, in het bijzonder de landingsbanen, en de lineaire verschuiving van de landingsbanen naar 55 jaar herbekijken;

Natuurlijk moeten ook de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en moeten ook zij tewerkstelling helpen creëren en zorgen voor werkbaar werk voor 50-plussers, zowel op sectoraal als op ondernemingsniveau. Daarom moet elk bedrijf een ondernemingsplan opstellen waarin wordt aangegeven hoe langer werken mogelijk kan worden gemaakt.

Mevrouw de Minister, een arbeider in de industrie die het beste van zichzelf heeft gegeven, die aan de band heeft gestaan, in ploegen heeft gewerkt zijn hele leven, in de hoogovens, op stellingen in weer en wind,… zo’n arbeider verdient respect. Met de maatregelen die nu voor ons liggen, krijgt hij dat niet. We vragen dan ook om dat samen met de sociale partners te herbekijken.

Herwig Jorissen
Voorzitter