de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

De campagne Sociale Verkiezingen is een campagne van lange adem. Ze begint de dag na de vorige verkiezingen en loopt vier jaar. Vier jaar werken – dag in dag uit – voor de werknemers in de bedrijven: op de vloer, tijdens onderhandelingen, met dienstverlening, door acties. Dat is de enige échte campagne. De arbeiders weten dat ze op ons kunnen vertrouwen. Ze weten dat wij er voor hen staan, in goede en kwade dagen. En sedert de laatste sociale verkiezingen in 2008 hebben we vele kwade dagen gekend in onze bedrijven. De economisch-financiële crisis heeft hard en meedogenloos toegeslagen in onze fabrieken: van zware herstructureringen (met Bekaert als laatste voorbeeld) tot regelrechte sluitingen (en dan moeten we niet altijd aan grote bedrijven als Opel denken, het drama is even groot in een kleiner bedrijf als Comet). En het is nog niet voorbij. De economische werkloosheid is weer aan het stijgen. In februari 2012 was de economische werkloosheid in het PC 111 op het hoogst niveau sinds juni 2010.

Na een politieke stilstand van meer dan een jaar kwam eind 2011 met het regeerakkoord alles in één keer op ons bord terecht. De regering-Di Rupo I nam daarbij ook heel wat maatregelen die voor ons zeer moeilijk lagen, inzake eindeloopbaan, tijdskrediet,…. We hebben geprobeerd en zijn er deels in geslaagd om voor onze arbeiders de nodige correcties te verkrijgen. Het neemt niet weg dat de frustratie bij heel wat van onze arbeiders blijft bestaan: waarom moeten wij de rekening betalen en ontsnappen de ware veroorzakers van de problemen?

Vanaf deze week worden de kandidatenlijsten uitgehangen in de fabrieken. Vanaf deze week krijgen de arbeiders het gezicht te zien van die meer dan vijfduizend ABVV-Metaal-kandidaten, die bereid zijn om voor hen op te komen de komende vier jaar. Daarmee is de propagandistische campagne, de laatste aanloop en sprint naar mei toe, begonnen. We moeten er nu voor zorgen dat al het goede werk dat we geleverd hebben ook gezien en gevaloriseerd wordt. Dat is de uitdaging van de komende twee maanden. Dus als we willen dat ons werk gezien wordt, moeten we nu onszelf laten zien.

Wij en onze 5000 kandidaten hebben geen angst van de eigen schaduw. Daarom was onze boodschap tijdens deze campagne ook klaar en duidelijk DOOR EN DOOR ROOD. Niet door terug te grijpen naar het verleden of door te vervallen in een sloganeske benadering. Neen, DOOR EN DOOR ROOD op een toekomstgerichte en duurzame manier. Want wij zijn het enige sociale antwoord op de huidige economische-financiële crisis. Samen met onze kandidaten en militanten zullen we er voor zorgen dat mei 2012 DOOR EN DOOR ROOD zal kleuren.

Herwig Jorissen
Voorzitter