de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Dat de regering-Di Rupo I ons langer aan het werk wil houden is geen geheim. Ze hebben daar een aantal maatregelen toe genomen. ABVV-Metaal heeft van in het begin gezegd dat we begrijpen dat onze tewerkstellingsgraad naar omhoog moet als we ons sociaal welvaartssysteem in stand willen houden. We realiseren ons dan ook dat we met zijn allen langer zullen moeten werken. Maar daaraan hebben we ook wel toegevoegd dat er een groot verschil is tussen de theorie van langer werken en de realiteit.

Ten eerste omdat de bedrijven zich in de praktijk nog altijd het eerst ontdoen van de oudere werknemers en dat 50-plussers bijna niet worden aangeworven. Ten tweede en vooral omdat niet alle werk gelijk is en dat langer werken voor vele arbeiders in de industrie, zeker als dat ook nog gepaard gaat met een of ander lichamelijk en vaak chronisch letsel, een haast onmogelijke opdracht is geworden. Vroeger werd voor onze arbeiders in zo’n geval nog een aangepaste job gevonden elders in het bedrijf. Vandaag bestaan zo’n jobs niet meer.

Daarom hebben we als ABVV-Metaal getracht om de oorspronkelijke regeringsmaatregelen zoveel mogelijk bij te sturen.  Gedeeltelijk zijn we daar – gelukkig – ook in geslaagd.
De regeringsmaatregelen zijn echter slechts één kant van het verhaal. De andere kant is de impact van de maatregelen op sectorale afspraken. En dan richten we ons naar Agoria, de werkgeversfederatie in het Paritair Comité Metaal- en Machinebouw. Niemand blijft eeuwig jong en zware arbeid kan té zwaar worden.

• Daarom wil ABVV-Metaal een degelijk omkaderd tewerkstellingsbeleid voor 50-plussers dat werk maakt van werkbaar werk, waardoor iedereen gemotiveerd aan de slag kan blijven. We vragen dan ook dat, zoals voorzien in de cao, de paritaire werkgroep die zich buigt over het personeelsbeleid in het kader van de eindeloopbaan onmiddellijk opgestart wordt;
• Daarom wil ABVV-Metaal een brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag) voor zware beroepen op 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar;
• Daarom wil ABVV-Metaal een sectoraal kader voor het tijdskrediet met motieven;
• Daarom wil ABVV-Metaal een sectorale cao die het mogelijk maakt om vanaf 50 jaar een 1/5-landingsbaan te nemen voor zware beroepen of na een loopbaan van 28 jaar.

ABVV-Metaal is vragende partij om te praten over langer werken. Toch zijn nu de werkgevers aan zet om hun verantwoordelijkheden te nemen. Zij moeten mee zorgen voor werkbaar werk voor 50-plussers en ze moeten ertoe bijdragen dat onze arbeiders die niet meer kunnen, wel nog vervroegd op brugpensioen kunnen gaan. De bal ligt in het kamp van de patroons. Kunnen ze, willen ze en durven ze onze arbeiders het respect geven dat zij verdienen?

Herwig Jorissen
Voorzitter