de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Aan de vooravond van 1 mei en in de laatste aanloop naar de sociale verkiezingen, laten we het motto waaronder we een gans jaar campagne hebben gevoerd, des te luider en krachtiger weerklinken: ‘DOOR EN DOOR ROOD’. Dit was niet zomaar een slogan die we hebben gekozen, omdat hij goed in de oren klinkt. Het is een overtuiging. Het is een statement over wie en wat we zijn. En meer nog het is een statement over de antwoorden die volgens ons nodig zijn vandaag de dag. DOOR EN DOOR ROOD, omdat het de enige weg is naar meer sociale gelijkheid.

Dat is waarvoor we staan. En de arbeiders in onze bedrijven weten dat. Met het nodige realisme, maar met evenveel vastberadenheid voeren we de strijd voor de belangen van de werknemers: tijdens de cao-onderhandelingen, tegen een interprofessioneel akkoord dat het werknemersstatuut nog maar eens op de lange baan zou schuiven, voor de bijsturing van de (brug)pensioenplannen van de regering-Di Rupo, tijdens herstructureringen à la Bekaert of sluitingen zoals bij Crown.
Ook al lijkt de politieke slinger – in grote delen van Europa, maar zeker in Vlaanderen - de andere kant op te gaan, toch hopen we dat de presidentsverkiezingen in Frankrijk het begin kunnen zijn van een politieke ommekeer in Europa. Hoe dan ook zijn we niet beschaamd om ervoor te blijven uitkomen dat we DOOR EN DOOR ROOD zijn.

Natuurlijk is het de strijd van alle arbeiders samen die zorgt voor de sociale vooruitgang, maar op de vooravond van het Feest van de Arbeid mogen en moeten we herhalen dat het in eerste instantie de rode arbeidersbeweging is geweest die heeft gezorgd voor die vooruitgang. Ze heeft dat gedaan met dezelfde DOOR EN DOOR RODE inzet die onze militanten ook vandaag aan de dag leggen in de bedrijven.

De lijsten voor de sociale verkiezingen zijn samengesteld en ingediend. De campagne is inmiddels overal goed op gang geschoten. De komende weken wacht ons nu de belangrijke taak om de arbeiders te overtuigen van het syndicale werk dat we voor hen hebben geleverd. Bovendien worden het geen gemakkelijke sociale verkiezingen. Heel wat van de bedrijven waar we sterk staan, werden immers getroffen door zware herstructureringen en regelrechte sluitingen. Toch heb ik er meer dan goede hoop op, als ik het aantal TBE’s zie waar we de lijsten hebben ingediend en als ik kijk naar het aantal kandidaten op onze lijsten. In de mooie maand mei moeten en zullen we ervoor zorgen dat onze bedrijven nog RODER kleuren dan voorheen.

Het is de vooravond van 1 mei en we zitten in de laatste aanloop naar de sociale verkiezingen. We weten dat iedereen vier jaar keihard heeft gewerkt voor zijn werkmakkers. Straks zijn het verkiezingen, maar nu nog even vieren op onze feestdag. Ik wens al onze militanten een goede, strijdbare en DOOR EN DOOR RODE eerste mei.

Herwig Jorissen
Voorzitter