de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In 1971 werd de Europese Metaalbond opgericht. ABVV-Metaal was, zoals bij de stichting van de Internationale Metaalbond, een van de stichtende leden. De Europese Metaalbond telt momenteel 75 lidorganisaties in 36 Europese landen. De EMB is niet alleen de grootste Europese vakcentrale, ze is zondermeer ook een van de syndicaal meest actieve Europese vakcentrales. Dat is nodig, omdat het Europese luik steeds belangrijker wordt. Dat geldt op economisch vlak, dat geldt op politiek vlak, dat geldt op sociaal vlak. Meer en meer wordt ons socio-economisch lot bepaald door Europa.

Natuurlijk moeten we niet in de populistische val trappen door van Europa de grote boeman te maken. Dat neemt echter niet weg dat een rechts-conservatieve politiek  momenteel nog altijd de bovenhand heeft in Europa. Een politiek die focust op blind besparen. Een politiek die de rekening van de financieel-economische crisis wil laten betalen door de gewone burgers. We moeten maar naar Griekenland en Spanje kijken om te zien tot welke drama’s dat leidt. Vorig weekend hebben we de Place de la Bastille verovert, laat dat het begin zijn van een kentering in gans Europa. Want het ergste van al is dat de blinde besparingen die Europa nu oplegt aan alle lidstaten de crisis alleen maar verergert en verlengt. Als vakbond weten we maar al te goed hoe dat komt: er bestaat enkel een economisch Europa, geen sociaal Europa. Het is een Europa van de centen en niet van de mensen.  Daarom is er ook op Europees niveau een syndicale tegenmacht nodig.

De Europese metaalsector zet daarom een belangrijke volgende stap in het opbouwen van die tegenmacht. Op 15 en 16 mei fusioneren in Brussel de Europese Metaalbond, de Europese Textielbond en de Europese Chemiebond tot één grote Europese Industriebond. De nieuwe Europese Industriebond zal meer dan 8 miljoen werknemers vertegenwoordigen. De nieuwe Industriebond is zich ervan bewust dat voor het herstel van de Europese economie en voor duurzame jobs voor de werknemers  een sterke industriële basis noodzakelijk is. Samen met de niet-aflatende strijd voor een sociaal Europa zal dit dan ook een eerste en belangrijke uitdaging worden voor deze nieuwe Industriebond.

Het wordt ook een uitdaging om te vermijden dat de nieuwe Europese Industriebond een logge mastodont wordt, waar er vooral veel gepraat, maar weinig concreet gehandeld wordt. De nieuwe Europese structuur moet, zoals de Europese Metaalbond voorheen, een syndicale meerwaarde bieden aan de werknemers in Europa. Voor de Europese syndicale beweging is het stichtingscongres van de nieuwe Industriebond een belangrijk moment, maar niet meer dan een momentopname. Het echte syndicale werk gebeurt niet op congressen. Het echte werk gebeurt daarna.

Herwig Jorissen
Voorzitter