de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Alle uitslagen zijn inmiddels geteld. Natuurlijk moeten en zullen er hier en daar nog enkele correcties worden doorgevoerd en zijn er nog betwistingen met de FOD. Maar deze correcties zullen niets wezenlijks meer veranderen aan de totaaluitslag.
Net zoals op het interprofessionele niveau is er, als we naar alle sectoren kijken, ook in de metaal sprake van een status-quo.

Achter een algemene uitslag schuilen natuurlijk vele andere uitslagen. We hebben het dan ook uitstekend gedaan in een aantal paritaire comités (met een sterke vooruitgang bij de monteerders, de metaalrecuperatie, het koetswerk en de metaalhandel en een vooruitgang in de staal en bij de elektriciens), in het grootste PC van de metaal- en machinebouw eindigen we er min of meer met een status-quo en in sommige paritaire comités hebben we het minder goed gedaan (een achteruitgang in de non-ferro en de garages.

Elke federatie zal zeker een eigen analyse maken van de uitslagen. Toch zal en moet vooral elke delegatie een analyse maken van haar resultaat. Het is dan ook van groot belang om te weten waarom we goed of minder goed hebben gescoord in ons bedrijf. Want we herhalen het telkens weer en elke keer opnieuw is het waar: de campagne 2016 is nu gestart.

Het wordt volgend jaar immers opnieuw een belangrijk sociaal jaar. Er zijn natuurlijk de interprofessionele en sectorale onderhandelingen, maar in 2013 valt voor ons nog een belangrijke datum: 8 juli. Tegen dan moeten, volgens het Grondwettelijk Hof, de discriminaties tussen arbeiders en bedienden zijn weggewerkt. Dit is een belangrijke sociale uitdaging die naargelang de weg die zal worden ingeslagen vérgaande consequenties kan hebben voor het toekomstig overleg, misschien zelfs voor de volgende sociale verkiezingen in 2016 en ook voor de syndicale structuren. We zullen waakzaam en alert moeten zijn. Meer dan ooit zullen we volgend jaar tonen dat DOOR EN DOOR ROOD het verschil maakt.

Herwig Jorissen
Voorzitter