de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

De Nationale Bank maakte afgelopen week bekend dat België – economisch gezien – opnieuw bij de koplopers hoort. Er wordt een bescheiden groei verwacht (+ 0,6 %), maar er zijn niet veel landen die het beter doen in de eurozone. Voor volgend jaar is er zelfs sprake van een groei van 1,4 %. Bovendien kende België de laatste vier jaar de grootste economische groei van alle eurolanden. Enkel in België, Duitsland en Oostenrijk ligt de economische activiteit op dit moment hoger dan voor de economische crisis in 2008. Als Bill Clinton gelijk had, toen hij zei: ‘It’s the economy, stupid’, dan zou de regering-Di Rupo I op rozen moeten zitten.

Dat is – als we de peilingen mogen geloven – echter niet het geval. Misschien ook wel omdat de positieve economische evolutie geen weerslag kent op de arbeidsmarkt. Er is wel een lichte stijging van het aantal jobs, maar omdat die lager uitvalt dan de groei van de beroepsbevolking, zal uiteindelijk de werkloosheidsgraad verder blijven stijgen. Het aantal vacatures bij de VDAB daalde het afgelopen jaar met bijna 1,5 % en in mei met maar liefst 23 %. De metaalverwerking is bovendien een van de sectoren waar het minder goed gaat.

Neem nu Philips. In mijn beginjaren als Nationaal Secretaris van de CMB was Philips nog een van de sterkhouders van onze economie. In de jaren tachtig waren er in verschillende vestigingen bijna 20 000 werknemers aan de slag. Sindsdien kende we de ene herstructurering na de andere, met als laatste Turnhout waar nog maar eens 136 ontslagen vielen. Het netto resultaat zal zijn dat er bij Philips geen 3000 mensen meer zullen werken. Bij elke herstructurering werd er verteld dat de Belgische vestigingen wel de ‘competentie- en kenniscentra’ zouden blijven: Brugge voor televisies en Turnhout voor verlichting. Agoria schoof een paar jaar geleden Philips Turnhout nog naar voren als een van de 'Factories of the Future'. Onder die noemer past een bedrijf dat inzet op innovatie, op duurzame productie, op de ontwikkeling van nieuwe producten en de optimalisering van productieprocessen. Grote woorden dus. En nu zou men ons ineens willen doen geloven dat je een bedrijf van de toekomst kunt worden door de innovatie af te bouwen en kosten en investeringen terug te dringen? ABVV-Metaal drong in een vroeger stadium al aan bij de directie om te onderzoeken om ook in België Led-verlichting te produceren. Want de aangekondigde ontslagen betreffen voorlopig misschien enkel de bedienden, alle werknemers en vakbonden vrezen voor een uitdoofscenario, als we op deze wijze voortdoen.

Kern van de zaak is dat het goed nieuws is dat onze economie weer aansluiting vindt bij de kopgroep van de eurolanden, maar dat de nood aan economische groei die jobs creëert blijft bestaan, alsook aan bedrijven die hierin hun verantwoordelijkheid opnemen en toekomstgericht blijven werken.

Dat het ook anders kan, bewijst de Belgische vestiging van Sylvania die enkele maanden geleden besliste om een nieuwe generatie led niet langer in China te produceren, maar wel in Tienen. In België kan het bedrijf, als het alles in rekening brengt, dan ook goedkoper produceren dan in China. Zonder zulke bedrijven is zelfs economische groei niet meer dan een pad dat leidt tot een sociaal kerkhof. Daarvan zijn we de laatste tijden weer veel te vaak getuigen geweest. Vraag maar aan de werknemers van Crown Cork in Deurne die dit letterlijk en figuurlijk hebben moeten ondervinden.

Herwig Jorissen
Voorzitter