de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het nieuwe politieke en sociale jaar is begonnen. Tijdens de vakantie verkondigde de gouverneur van de Nationale Bank dat in België een economische recessie dreigt. Een paar weken daarvoor had diezelfde gouverneur heel ander – zelfs positief – nieuws laten horen. Ook zijn eigen Nationale Bank houdt zich nog steeds aan een groei voor volgend jaar van 1,2%. Verre van ons om te beweren dat economisch gezien alles rozengeur en maneschijn is. We weten maar al te goed wat er gebeurt in onze bedrijven. De uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank maken wel duidelijk dat economische voorspellingen óf ‘nattevingerwerk’ zijn óf politiek. En ik weet niet welke van de twee in dit geval het meest verontrustende is.

Even voorspelbaar bij het begin van het nieuwe sociale jaar is het pleidooi van het VBO voor de afschaffing, sorry, hervorming van de index. Men kan er zijn uurwerk op gelijk zetten (zeker in het jaar van interprofessionele onderhandelingen). Ook Agoria, de patroonfederatie van de technologische industrie, kaartte de afgelopen week de stijgende inflatie aan. In augustus was er immers een inflatieopstoot tot 2,86%. Agoria drong aan om hier snel werk van te maken omdat anders ons land zich definitief uit de markt voor industriële activiteiten dreigt te prijzen. Opnieuw verre van ons om te beweren dat het allemaal rozengeur en maneschijn is, maar een feit is ook dat de inflatieopstoot bijna volledig komt door de stijgende (internationale) energieprijzen (maar liefst 64% van de stijging) én zij het minder de stijging van de voedingsprijzen (22%). Als onze inflatie meer dan de helft stijgt dan deze van onze buurlanden / concurrenten, dan is er een probleem. Vreemd is, en we hebben het al gezegd, dat sommigen - omdat ze niet tevreden zijn over het resultaat van een meting - pleiten om de indicatoren te veranderen dan wel af te schaffen. Het helpt niet om bij hoge koorts de thermometer anders te ijken zodat hij minder precies meet. Beter is de oorzaak (de energieprijzen) van de problemen (de stijgende inflatie) aan te pakken.

De economische crisis is (nog) niet voorbij en onze industrie heeft het niet makkelijk. Daarom is er dringend actie nodig op korte en langere termijn. Uit een studie van het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie blijkt dat 20% van de industriebedrijven verantwoordelijk zijn voor 80% van de tewerkstelling en de toegevoegde waarde. Dat betekent dat we zorg moeten dragen voor deze bedrijven. Maar dat betekent ook dat we fundamentele, toekomstgerichte keuzes moeten maken om nieuwe industriële activiteiten hier blijvend te verankeren. Er is daarom dringend nood aan Actie voor onze Industrie. ABVV-Metaal doet daarom mee aan de Europese actiedag van IndustriALL (de nieuwe Europese Industriebond voor de metaal, chemie en textiel). ABVV-Metaal zal in het komend jaar veel aandacht hebben voor de strijd voor een duurzame industrie die zorgt voor tewerkstelling en welvaart.

Herwig Jorissen, Voorzitter