de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Op 14 oktober gaan we naar de stembus om onze vertegenwoordigers voor de gemeente- en provinciale raden te kiezen. In een democratie gaan gemeenteraadsverkiezingen over gemeentezaken, zoals Vlaamse verkiezingen of de Vlaamse politiek gaat. Het is de logica zelf. We beoordelen onze vertegenwoordigers op elk bestuursniveau autonoom op hun beloftes, verwezenlijkingen, daden en merites. Simpel gezegd over wat ze gedaan hebben en waar ze voor staan. Gemeenteraadsverkiezingen zijn ook een beetje zoals onze sociale verkiezingen: verkiezingen die dicht bij de mensen staan. Het gaat niet om abstracte thema’s maar over zeer concrete onderwerpen. Daarom spelen, meer dan bij een andere verkiezing, plaatselijke situaties en lokale afwegingen een belangrijke rol. En dat is ook goed.  

Dat neemt niet weg dat als de grootste speler, en in Vlaanderen is dat de onherroepelijk nv-a, er een nationale test van wil maken, het ook een nationale test wordt: over deze regering, over dit land, over onze welvaarstaat…. De andere partijen kunnen met alle mogelijke juiste democratische argumenten daar tegen ingaan. De media zullen echter een andere boodschap verkondigen en de toon van de analyses zal bepaald worden door de overwinnaar. Rechts in Vlaanderen begrijpt dat maar al te goed. Getuige daarvan de ongeziene uithaal van een deel van het Vlaams patronaat tegen de regering Di Rupo vorige week. Zonder verpinken werd een regering met een niet onbelangrijke inbreng van de liberalen als “marxistische” bestempeld. Het klonk bijna als een oproep om de brandstapels aan te steken. Rechts bundelt zijn krachten omdat men zich zeer goed het belang realiseert van deze eerste slag in het vooruitzicht van de moeder van alle verkiezingen in 2014.

Politieke onverschilligheid is dus geen optie meer. De discussie tussen Patrick Janssen en De Wever over de slogan "'t stad is van iedereen" was niet zomaar een discussie tussen kemphanen. Het was in al zijn eenvoud een discussie over een verschillend mensbeeld, een verschillend beeld van de samenleving. En over dat verschil gaan deze verkiezingen ook. Op 14 oktober zullen vele concrete plaatselijke factoren de doorslag geven in het stemhokje. Maar laat ons toch ook niet vergeten. Het zal op 14 oktober niet alleen gaan over de staat van onze straat, maar ook over de staan van onze samenleving, van ons samen-leven morgen.

We zijn blij dat er heel wat ABVV-Metaal militanten, delegues, secretarissen en medewerkers op sp.a lijsten staan overal ten lande. Ze zullen er mede zorg voor dragen dat onze wijken, gemeenten en steden ook morgen nog sociaal zullen zijn. Mijn steun en stem hebben ze. Daarom voor een progressief beleid in onze gemeente en steden en voor een sociale toekomst: Stem Sp.a op 14 oktober

Herwig Jorissen
Voorzitter