de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

De Europese Commissie kondigde vorige week een strategie aan om de tanende rol van de industrie in Europa tegen te gaan. Het doel van de strategie is het aandeel van de industrie in het Europese bruto binnenlands product tegen 2020 op te trekken van de huidige 15,6 tot 20 procent. Volgens de bevoegde eurocommissaris Antonio Tajani heeft het beleid te lang de focus gelegd op de financiële sector en de diensten. ‘We mogen onze industrie niet langer laten vertrekken uit Europa.’ Tajani wil de investeringen aanzwengelen door de focus te leggen op toekomstgerichte sectoren met een groot groeipotentieel, zoals slimme netwerken, nanotechnologie, bioproducten en groene voertuigen.

In dezelfde week voerde IndustriALL campagne voor een sterke, sociale en duurzame industrie. De Europese industrie stelt 34 miljoen mensen tewerk en is goed voor drie vierde van de Europese uitvoer. Met de actieweek wilde IndustriALL pleiten voor een relance van de industriële werkgelegenheid. De Belgische leden van IndustriALL (de arbeiders- en bediendebonden in de metaal, de chemie en de kleding) werden op 8 oktober ontvangen door de Belgische werkgeversfederaties van de betrokken sectoren: Agoria, Essencia, Fedustria en Creamoda. Door de economische crisis maar ook door een niet coherent (Europees) beleid krijgt de industrie zware klappen. De vakbonden willen dringend een beleid dat garanties biedt voor een sterke, duurzame en sociale industriële pijler. Een relancebeleid dat investeert in innovatie en vorming, onderzoek en ontwikkeling. Een beleid gefinancierd door euro-obligaties en een belasting op financiële transacties. De vakbonden willen dat Europa investeert in toekomstgerichte, kwaliteitsvolle jobs en dat het daarbij oog heeft voor innovatie, milieu, hernieuwbare energie, mobiliteit en veiligheid. De werkgeversfederaties deelden alvast de bekommernis van de vakbonden. Na de ontmoeting met de werkgeversfederaties werd een delegatie ontvangen door federaal minister van Werk Monica De Coninck (sp.a).

Onze boodschap was duidelijk. De industrie is en blijft de basis voor de (Europese) welvaart. Een economie zonder sterke industrie is tot mislukken gedoemd. Het was en is een simpele boodschap die ABVV-Metaal al van in 2008 consequent verkondigt en blijft verkondigen.

Om de strategie van ‘herindustrialisering’ kracht bij te zetten krijgt elk land afzonderlijk ook een rapport. Het positieve is dat België zich handhaaft in de Europese subtop. Het kan slechter, maar het kan ook beter. Het aandeel van de industrie in het bruto binnenlands product ligt onder het Europees gemiddelde (13,8 %).Onze uitvoer daalt en onze industrie is twintig procent energie-intensiever dan in de rest van de EU. Anderzijds blijkt ook dat het ondernemingsklimaat in België en Vlaanderen goed is. Inzake arbeidsproductiviteit, de investeringen in infrastructuur scoren we zondermeer goed.

ABVV-Metaal zal de boodschap van IndustriALL verder blijven verspreiden. We blijven ook ijveren voor een ‘herindustrialisering’ in Vlaanderen. Binnenkort hoor je meer over onze campagne ‘Onze industrie maakt het verschil’. Onder het blokje industrie en bij de e-cards kun je nu al terecht voor meer informatie.

Herwig Jorissen
Voorzitter