de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Twee jaar geleden decreteerde het Grondwettelijk Hof dat de verschillen tussen het statuut van de arbeiders en het statuut van de bedienden, met name inzake de opzegtermijnen en de carenzdag, tegen 8 juli 2013 moesten worden weggewerkt. Het Grondwettelijk Hof bevestigde daarmee wat iedereen allang wist. De opzegtermijnen voor arbeiders zijn in strijd met het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet en dus moet de arbeidswetgeving worden aangepast. En dat geldt niet alleen voor de opzegtermijnen en de carenzdag, maar ook voor de andere verschillen in het statuut.

Volgens het Grondwettelijk Hof was er in de voorgaande 18 jaar (inmiddels al 20 jaar) - in 1993 deed het toenmalig Arbitragehof een gelijkaardige uitspraak – immers veel te weinig vooruitgang geboekt in de harmonisering van de statuten. Vandaar de strikte timing, want zo oordeelde het Grondwettelijk Hof: ‘De tijd waarover de wetgever mag beschikken om een ongrondwettige situatie te verhelpen, is niet onbegrensd.’

Sedert de uitspraak in 2011 blijft de tijd – die ‘niet onbegrensd is’ – verstrijken. De klok tikt onherroepelijk verder. Er resten nog iets meer dan 150 dagen.

De regering heeft de sociale partners de tijd gegeven tot eind maart om zelf een oplossing ter tafel te brengen. Als ze daar niet in slagen, dan neemt de regering zelf een initiatief. Laat ze dat na, dan dreigt niet alleen de chaos (elke arbeider kan dan individueel voor de rechtbank een gelijke opzeg als de bediende opeisen), maar zet ze zichzelf, in het jaar voor de moeder van alle verkiezingen, ook nog eens te kijk als niet daadkrachtig. Tussen eind maart en 8 juli resten er welgeteld 99 dagen. En ondertussen tikt de klok onherroepelijk verder.

Tot vandaag hebben de (metaal)arbeiders het gedeeltelijk ongedaan maken van deze discriminatie CAP per CAO zelf cash betaald. De enige vraag die nu nog rest, is dan ook: wie ontzegt de arbeiders datgeen waarop ze recht hebben?
ABVV-Metaal voert al decennialang actie voor de enige correcte en juiste eis: WERK = WERK: resoluut voor één werknemersstatuut. De tijd tot 8 juli is kort, des te meer als het erom gaat om zo’n ingrijpende verandering in onze arbeidswetgeving te bewerkstelligen. Dat kan ABVV-Metaal echter niet worden verweten, maar wel diegenen die het dossier bewust – al twintig jaar en meer - op de lange baan proberen te schuiven. Het gevolg is dat we het statuut moeten aanpakken op hetzelfde moment dat de regering-Di Rupo heeft beslist om de loonhandicap met onze buurlanden over een periode van zes jaar weg te werken. Dit is een zeer zware taak.

ABVV-Metaal wil een eerlijk en gelijk statuut voor alle werknemers. We willen dat de ongelijkheid stopt en we weigeren er een andere in het leven te roepen. Maar we willen ook onze industrie (die het afgelopen jaar opnieuw zware klappen heeft gekregen) behouden. Steun onze actie tegen de discriminatie arbeiders – bedienden en voor één statuut en teken onze online petitie door te klikken op de banner rehtsboven op deze website. Hier vind je ook al het nodige actiemateriaal en informatie.
Er resten nog iets meer dan 150 dagen. De klok tikt onherroepelijk verder. Het is 5 voor 12. Teken onze petitie.

Herwig Jorissen
Voorzitte