de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Op donderdag 6 juni trokken duizenden werknemers door de straten van Brussel. Op 7 juni – één maand voor het verstrijken van de deadline van het Grondwettelijk Hof – werden de sociale partners door de regering ontvangen. Ze dachten om een voorstel van de regering inzake opzegtermijnen, carenzdag, arbeiders-bediendestatuut te aanhoren.

Het zijn twaalf zeer precieze vragen, die duidelijk  de contouren aflijnt waarbinnen een compromis moet gevonden worden. De sociale partners krijgen tot 21 juni de tijd om (samen) een antwoord te geven op de vragen. Minister van Werk, Monica De Coninck en Yasmine Kherbache, de kabinetschef van Di Rupo, zullen de onderhandelingen begeleiden. Ondertussen heeft de premier tijdens de ontmoeting op 7 juni de sociale partners heel erg voor hun verantwoordelijkheid geplaatst. "Verwacht niet dat de politiek dit gaat oplossen voor jullie. Dit dossier is geschreven op maat van de sociale partners. Het is nu aan jullie om de nodige sereniteit en creativiteit aan de dag te leggen om tot een oplossing te komen. Indien jullie daar niet in slagen, bewijzen jullie als sociale partners jullie eigen irrelevantie. Draag daar dan ook maar de gevolgen van."

Anders gezegd: het gaat niet alleen meer over het arbeiders-bediendestatuut, het gaat over de rol van de sociale partners in het toekomstig sociaal overleg als ze dit dossier niet tot een goed einde kunnen brengen. Gewoon alles op zijn beloop laten en dan wel zien wat er uitkomt, zou dus wel eens zeer funest kunnen voor de werknemers van dit land.

Voor ABVV-Metaal hebben er altijd drie dingen vooropgestaan en dat zal zo blijven:
- Het heeft lang genoeg geduurd. Zoals het Grondwettelijk Hof willen we dat er NU een oplossing komt. Geen verder uitstel.
- We willen niet raken aan de verworven rechten van de werknemers.
- We willen één statuut dat geen verdere schade berokkent aan onze industrie.

Kordaat maar met het oog voor het compromis zullen we deze uitgangspunten verdedigen. Want het is duidelijk dat iedereen er belang bij heeft dat de sociale partners dit dossier kunnen afronden. Maar even duidelijk voor ons is, dat het na vijftig jaar lang genoeg geduurd heeft en dat de arbeider  nu eindelijk moet krijgen waar de arbeider recht op heeft.

Herwig Jorissen
Voorzitter