de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

‘These jobs are going, boys, and they ain’t coming back to your hometown’, zong Bruce Springsteen dertig jaar geleden. Het was ook de boodschap die patroonsfederatie Agoria de afgelopen week de wereld in stuurde. Die verloren productie van de voorbije jaren komt niet meer terug. Zowel in 2012 als in 2013 was er een globale productiedaling in de metaal- en machinebouw (PC 111) van drie procent. Voor een aantal grote sectoren als automotive, mechatronics en materialen, liep de achteruitgang zelfs op tot 6 à 8 %. Ook voor 2014 verwacht Agoria een verdere daling (min 0,5 %) of in het beste geval een nulgroei. Het is de eerste keer dat de technologische bedrijven niet het voortouw nemen bij een conjunctuurherstel. Dit is wel degelijk slecht nieuws. Voor iedereen.

Want als het slecht gaat met onze industrie, met onze bedrijven, dan betalen de werknemers de rekening in cash. Door sluitingen en herstructureringen zijn er sedert 2008 al meer dan 34.000 jobs verdwenen.
Als het slecht gaat, wordt er bovendien minder happig geïnvesteerd. Als gevolg wordt de spiraal naar beneden alleen maar versterkt. Volgens Agoria kelderden de investeringen in de technologische industrie vorig jaar met 3 %. Dit jaar zou daar nog eens 5 % afgaan.

En toch is het niet alleen kommer en kwel. In sommige (minder conjunctuurgevoelige sectoren) gaat het wel beter. ICT en de vliegtuigbouw bijvoorbeeld lieten vorig jaar een groei optekenen van 1,5 % en 7,9 %. Dit jaar zou daar nog eens 4,8 % en 7,6 % bijkomen. Ook de sector van technische installaties voor de bouw (zoals warmtepompen) hernam vorig jaar (3 %) en blijft ook dit jaar groeien (1,5 %). En er zijn ook in de metaal nog heel wat bedrijven die wel durven te investeren.

- Audi: 200 miljoen euro (2013-2015) voor de productie van de A1 in Vorst
- Umicore: 100 miljoen euro in een installatie voor de recyclage van edele metalen in Hoboken
- Duracell: 90 miljoen euro (2014) in nieuwe productielijnen voor batterijen
- Aleris: 53 miljoen euro in een brede koudwalsinstallatie voor aluminium
- Barco: 50 miljoen euro in een nieuwe fabriek voor beeldtechnologie in Kortrijk
- Volvo Trucks: 25 miljoen euro in een nieuwe assemblagelijn voor de productie van vrachtwagens
- Hyundai Heavy Industries: 22,5 miljoen euro voor een nieuw Europees verdeelcentrum in Tessenderlo
- Picanol: 12 miljoen euro in de productie van weefgetouwen
- Case New Holland (CNH): 9,2 miljoen euro in o.a. de divisie productontwikkeling (landbouwmachines) in Zedelgem,…

Dit bewijst dat het kan. Onze economie, onze industrie, onze welvaart en onze jobs, daarover moet het gaan in de aanloop naar 25 mei en de jaren die daarop volgen. Ook als vakbond kunnen we niet aan de zijlijn blijven staan. We moeten de industrie van de toekomst helpen vormgeven (wat we gedaan hebben op ons tweede Statutair Congres – zie www.abvvmetaalcongres.be). Maar tegelijk moeten we ook onze ‘traditionele’ industriële sectoren zuurstof geven. Zeker als je weet dat 20 % van de industriebedrijven 80 % van de tewerkstelling genereert.

Je bouwt geen nieuw economisch paradijs op een sociaal kerkhof. De jobs en productie die verdwenen zijn komen niet meer terug. Maar we kunnen en moeten de neerwaartse spiraal wel tegenhouden. Tenminste, willen we dat er ook na 25 mei nog sociale welvaart is voor iedereen.

Herwig Jorissen
Voorzitter