de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

De afgelopen twaalf maanden kwamen er 166.000 nieuwe banen bij. Net voor de crisis waren dat nog 250.000 jobs. Daarmee bereikt de jobcreatie het laagste peil in tien jaar. Het afgelopen jaar sneuvelden 147.000 banen. Eveneens het laagste peil in tien jaar. Enerzijds verdwijnen er minder jobs, maar er komen er ook steeds minder nieuwe bij. Netto kwamen er 19.000 jobs bij, wat uiteraard beter is dan het netto jobverlies in de twee voorafgaande jaren.  Alleen worden er nu wel minder jobs gecreëerd dan in volle financiële crisis. Met andere woorden: onze arbeidsmarkt komt stilaan tot stilstand.
 
 
En hoe wil de regering-Michel-Bourgeois I dit aanpakken? Ze vraagt dat de werknemers in dit land gemiddeld 336 euro per jaar zouden inleveren om hun eigen werk, zogezegd, te creëren. En diegenen die geen werk vinden of hun werk kwijtspelen, moeten nog meer inleveren. Hun rechten worden ook beperkt. Allemaal onder het mom dat ze 1) anders toch maar gaan profiteren van de situatie en 2) zo gemakkelijker jobs (die niet gecreëerd worden) zullen vinden. Zo betaalt de werkende bevolking twee keer de rekening. Om nog maar  te zwijgen van de afbraak van de sociale welvaartstaat die in brokjes en beetjes plaatsvindt.
 
En werkt dit? Wel we hebben in het recente verleden ook nog eens een rechts-liberale regering gehad, de regering-Martens-Gol (81-87). Ook deze dacht de economische problemen te kunnen aanpakken volgens dezelfde patronale recepten: overheidsuitgaven in vraag stellen, besparingen in de sociale zekerheid, rommelen aan de index, ongelijke fiscale hervormingen, minder staat, minder sociaal overleg, … Na zes jaar rechts beleid was het overduidelijk dat deze liberale recepten niet werkten: 
- de publieke schuld steeg van 76 % naar 128 %; 
- de werkloosheid steeg met 20 % tot 495.000;  
- de fiscale hervormingen kwamen vooral ten goede aan de betere klasse zonder tegenverplichting (het creëren van jobs);
- onder het mom van ‘iedereen moet een inspanning doen’ gebeurden de zwaarste inleveringen vooral door de zwaksten: de uitkeringstrekkers, gepensioneerden…;
- het aandeel van de 1 % rijken steeg op vier jaar met 15% ;
- …
 
En  nu wil de rechtse regering-Michel-Bourgeois I ons doen geloven dat eenzelfde sinistere politiek deze keer een ander resultaat zou hebben. “Men kan sommige mensen voortdurend bedriegen, en alle mensen een tijdje, maar men kan niet alle mensen voortdurend bedriegen.” Op 6 november zijn we begonnen met het antibedrogverzet.
 
Herwig Jorissen
Voorzitter