De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Werknemers en jobs moeten centraal staan in overgang naar duurzame industrie

In gesprek met... Luc Triangle.

Begin december vindt in Katowice weer een zogenaamde COP vergadering plaats, ditmaal COP24. Waar gaat het over? COP24 verwijst rechtstreeks naar het Klimaatverdrag dat begin van de jaren 90 in de schoot van de Verenigde Naties werd afgesloten. Het doel was en is om de klimaatverandering tegen te gaan en afspraken te maken rond vermindering van CO2 uitstoot. Deze CO2 vermindering is nodig om stijging van temperatuur op aarde tegen te gaan. Want dit heeft catastrofale gevolgen voor zeespiegel, weer, enz... en dus uiteindelijk voor miljarden mensen op aarde.

Lees meer...

Klimaatbeleid, zeker… en mag het ook sociaal rechtvaardig?

In gesprek met... Climate Express.

Op zondag 2 december vindt de actie “Claim the Climate” in Brussel plaats. Een bonte en diverse optocht eist een serieus globaal klimaatakkoord in Polen. Ze ijvert tegelijk voor een Europees en Belgisch klimaatbeleid dat meer ambities aan de dag legt. Want de nieuwste inzichten vanwege klimaatwetenschappers manen ons aan om sneller en grondiger te werk te gaan, willen we een gevaarlijke klimaatontaarding vermijden.

Lees meer...

Hoe overleven éénoudergezinnen? Met té veel moeite

In gesprek met... Caroline Copers.

Een moderne vakbond heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat we als ABVV aandacht hebben voor grote ontwikkelingen als digitalisering, robotisering of klimaatverandering. Een moderne vakbond heeft ook oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die nieuwe groepen mensen raken. Denk maar aan ons verzet tegen sociale dumping, of tegen de uitbuiting van Deliveroo-koeriers.

Lees meer...

Tijd voor sectorspecifieke #MeToo-cao's

In gesprek met...Merel Terlien & Iris Verschaeve.

Eén jaar na #MeToo haalt seksueel grensoverschrijdend gedrag nog altijd de voorpagina’s. #MeToo heeft indruk gemaakt op al wie de aanhoudende stroom van schrijnende getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag het voorbije jaar heeft gevolgd. Ook op de feministische beweging. Niet omdat ze verrast werd door de omvang van het probleem. Wel door de grote solidariteit die zoveel individuele vrouwen tonen wanneer ze hun vaak kwetsbare ervaringen delen. De verhalen zijn zo talrijk, en zo wereldwijd verspreid, dat er duidelijk meer aan de hand is dan het wangedrag van enkele oversekste mannen.

Lees meer...

"Wat is circulaire economie nu eigenlijk?"

In gesprek met... Yolan Gielen.

Heel mijn werk om draait: circulaire economie. Wat is dat eigenlijk? Mensen hebben er de mond van vol. Alles en iedereen is circulair tegenwoordig. Bij mensen die claimen hiermee bezig te zijn vraag ik graag door: “Wat is circulaire economie voor jou?”. Als antwoord krijg ik dan vaak iets over afval, inzamelen en recycleren.

Lees meer...