De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

25 tips om sociale dumping te bestrijden

In gesprek met ... Frank Moreels.

Vaak krijgt de vakbeweging het verwijt naar  dat ze overal ‘tegen’ is. Tegen het regeringsbeleid, tegen de werkgevers, tegen innovatie, tegen Europa, tegen de Multinationals, … Alsof het ABVV alleen maar ‘neen’ kan zeggen, zonder constructief te zijn en alternatieven aan te reiken… Onlangs legde BTB-ABVV een witboek op tafel. Met 25 concrete en opbouwende voorstellen om sociale dumping te bestrijden…

Het regeerakkoord van de federale regering straalt immers een totaal gebrek aan ambitie uit als het erop aankomt om sociale dumping te bestrijden. We lezen er wat proza, maar er staat geen enkele concrete maatregel in dit document van 230 pagina’s. Een regeerakkoord dat nochtans uitermate concreet is als het gaat over de besparingen in de openbare diensten, langer werken, loonmatiging.

Lees meer...

Geef me één goede reden en ik staak

In gesprek met ... Marc Lenders. 

Staken is altijd verliezen. Individueel: een staker krijgt die dag(en) geen loon. De stakersvergoeding van 30 euro per dag compenseert slechts in zeer geringe mate het loonverlies. Daarom alleen al staakt geen enkele werknemer voor zijn of haar plezier. Collectief lijd je ook verlies: vakbonden/werknemers staken, omdat ze of niet gehoord worden of erger nog, omdat er niet eens geluisterd wordt. Staken doe je omdat het sociale overleg faalt dan wel onbestaande is. Als staken altijd een beetje verliezen is, waarom wordt er dan toch gestaakt, zal je je misschien afvragen? Het antwoord is nochtans simpel. Omdat het loont, anders zou niemand het doen.

Lees meer...