De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Wat heb jij te winnen (en te verliezen) bij een functieclassificatie?

In gesprek met ... Peter Hulsmans.

Het is een hele mond vol, maar het woord spreekt eigenlijk voor zichzelf. Functieclassificatie is de classificatie of rangschikking van functies in een bedrijf. Graag wat concreter? Functieclassificatie is een verzamelbegrip voor uiteenlopende methodes die met één en dezelfde doelstelling. Dat is alle functies in een bedrijf indelen aan de hand van een nader te bepalen methode. Functieclassificatie is geen doel op zich, maar een werkinstrument.

Wat haal je er als werknemer dan uit dat er een functieclassificatie bestaat bij jou op het werk?

Lees meer...

Gouden tips voor een gepimpt syndicaal pamflet

In gesprek met ... Dania Paternini.

Het pamflet, dat hoort toch thuis in het rijtje van de vaste telefoonlijn, inbelverbindingen en handgeschreven brieven? Een begrijpelijke gedachte, althans voor een niet-syndicalist. Want zelfs in deze tweetende en likende samenleving, communiceert een beetje vakbondsmilitant nog steeds via het goede oude syndicale pamflet. Zeker op de werkvloer, waar het lastig is om even tussendoor je mailbox of Facebook-account te checken. Ja, daar is het pamflet zelfs het syndicale communicatiemiddel bij uitstek.

Lees meer...

5 redenen waarom jongeren de speelbal zijn van de federale en Vlaamse regering

In gesprek met Fidel Gavilan.

De maatregelen van de Vlaamse regering-Bourgeois en de federale regering-Michel beuken – voor zover ze gekend zijn – zwaar in op de jongeren van dit land.

Reden #1 - Geen keuze voor jobcreatie, maar voor afbouw van arbeidsplaatsen

Het verlies van duizenden arbeidsplaatsen binnen de overheidssector, waarvan 2.000 Vlaamse ambtenaren, 2.500 jobs in het onderwijs, 1.450 Gesko's bij de lokale besturen, ... zonder rekening te houden met de maatregelen op federaal niveau en bij de overheidsbedrijven? Die keuze bemoeilijkt voor intreders de zoektocht naar een job.

Daarbij betekent de verhoging de pensioen- en brugpensioenleeftijd met 2 à 4 jaar een afname van 100.000 banen voor jongeren.

Lees meer...

2014, het jaar van de ‘losse eindjes’ van het eenheidsstatuut

Frans Biebaut

In gesprek met Frans Biebaut.

Op 18 december 2014 berichtten de kranten dat de sociale partners in de Groep van 10 een compromis hadden bereikt over enkele 'losse eindjes' van het dossier rond het eengemaakt werknemersstatuut.

Een argeloze lezer zou nu spontaan beginnen juichen... Want dat zou betekenen dat het eenheidsstatuut nu toch eindelijk een feit is, al is het op een paar losse eindjes na...

Lees meer...

25 tips om sociale dumping te bestrijden

In gesprek met ... Frank Moreels.

Vaak krijgt de vakbeweging het verwijt naar  dat ze overal ‘tegen’ is. Tegen het regeringsbeleid, tegen de werkgevers, tegen innovatie, tegen Europa, tegen de Multinationals, … Alsof het ABVV alleen maar ‘neen’ kan zeggen, zonder constructief te zijn en alternatieven aan te reiken… Onlangs legde BTB-ABVV een witboek op tafel. Met 25 concrete en opbouwende voorstellen om sociale dumping te bestrijden…

Het regeerakkoord van de federale regering straalt immers een totaal gebrek aan ambitie uit als het erop aankomt om sociale dumping te bestrijden. We lezen er wat proza, maar er staat geen enkele concrete maatregel in dit document van 230 pagina’s. Een regeerakkoord dat nochtans uitermate concreet is als het gaat over de besparingen in de openbare diensten, langer werken, loonmatiging.

Lees meer...