De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Hoe kwam de Belgische arbeidsongevallenwet tot stand?

In gesprek met... Luc Peiren.

De Wet op de Arbeidsongevallen was een van de allereerste sociale wetten in ons land die door het parlement werden goedgekeurd. Tot pakweg eind jaren 1880 was van zo’n wetgeving niet eens sprake. In het beste geval reikte de overheid enkele instrumenten om de ergste lonen te lenigen (openbare onderstand, voorloper OCMW) of om de arbeiders in staat te stellen om zichzelf te helpen. We hebben het dan bijvoorbeeld over de in 1850 opgerichte Algemene Spaar- en Lijfrentekas waar arbeiders konden sparen voor hun pensioen … Voor zover zij natuurlijk al konden sparen en voor zover zij al de pensioengerechtigde leeftijd haalden. In 1840–1851 werden mannen en vrouwen namelijk respectievelijk 36,1 en 38,5 jaar …

Lees meer...

Een eigen huis, een onbereikbare droom?

In gesprek met...Isabelle Van Hiel.

Drie vierden van de Belgen woont in een eigen huis. Het hoge aantal huiseigenaars is het gevolg van een beleid dat sinds WOII de aankoop van een huis aanmoedigde. Maar ook van de mentaliteit van de Belgen die een baksteen in hun maag hebben en bereid zijn veel te betalen voor een eigen woning. Door de stijgende woningprijzen moet een steeds groter deel van de aankoopprijs van die woning worden geleend. De banken deden dat graag, en door de lage rente, ook aan zeer gunstige tarieven. Daar dreigt binnenkort echter verandering in te komen.

Lees meer...

Zelfsturende teams : De nieuwe kleren van de keizer?

In gesprek met ... Peter Hulsmans.

Met regelmatige tussenperiodes duikt het systeem van zelfsturende teams op. Allerhande goeroes, adviseurs, snelle managers laten een trend los en lopen vooraan om het nieuwe geloof te prediken. Maar een trend wordt hype, raakt terug uit de mode en een nieuwe vorm van beleid wordt omarmd. Ondertussen is de hele organisatie overhoop gehaald en kan men opnieuw starten met puin ruimen.

Lees meer...

Wie wil er wachten tot 2020 voor een loonopslag?

In gesprek met... Meryame Kitir.

Hoe zou jij reageren als je baas je vraagt om samen om de tafel te zitten, begint met te zeggen dat je uitstekend werk levert en dat het bedrijf mede daardoor groeit en winst boekt, maar dat je tot minstens 2020 niet hoeft te rekenen op substantiële loonopslag? Zou jij blijven zitten?

Lees meer...