De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Van bijsturen naar échte verandering

In gesprek met ... Jorre Van Damme.

Een groeiende wereldbevolking, waarvan een steeds groter deel ook welvarender wordt, zet Europa, dat amper beschikt over grondstoffenvoorraden, voor enorme uitdagingen. Hoe voorzien in voldoende grondstoffen om onze welvaart en productie in stand te houden? Grondstoffen ontginnen om er producten mee te maken die na een steeds korter gebruik op een afvalberg belanden, is niet langer houdbaar. Materialenschaarste is niet langer een zorg voor de verre toekomst, maar laat zich nu in meer of mindere mate al voelen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat inzetten op duurzaamheid meer dan ooit loont.

Lees meer...

Jongeren, testcase voor de regeringen van dit land?

In gesprek met ... Jeff Jonckers.

De regeringen-Michel I en -Bourgeois I zijn een halfjaar bezig, en wat opvalt is hun zeer harde aanpak ten aanzien van jongeren. Op de kap van een hele generatie worden er maatregelen genomen die voor deze en toekomstige generaties nog zeer lang pijnlijk voelbaar zullen blijven. Maar wat jongeren treft, zal waarschijnlijk de hele werkende bevolking op termijn gaan aantasten. Er worden namelijk precedenten gecreëerd. Daarom moeten we tijdig de handrem optrekken...

Lees meer...

Vakbondsvertegenwoordiging in het bedrijf verhoogt wel degelijk de arbeidskwaliteit

In gesprek met ... Peter Hulsmans.

Vakbonden worden vaak afgeschilderd als oproerkraaiers, onruststokers en amokmakers die het nodig vinden om op ieder gepast en minder gepast moment het land plat te leggen. Niets is minder waar.
Steeds meer mensen beginnen het nut van de vakbonden weer in te zien, zeker nu ze merken dat tal van verworvenheden en 'normale dingen die er toch altijd waren' beginnen te verdwijnen. Het is niet zomaar dat bepaalde politici steigeren als ze het woord vakbond horen en er alles aan willen doen om de luis in hun pels dood te knijpen.

Lees meer...

Vrouwen die minder verdienen dan mannen? Al lang achterhaald toch?

In gesprek met ... Cindy De Witte.

Op 14 maart is het weer zover... ABVV en zij-kant trekken aan de alarmbel! Dit doen we naar goede jaarlijkse gewoonte sinds 2005.

Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Op die dag valt de befaamde Equal Pay Day of de dag voor meer loongelijkheid. Het is tot en met die dag dat vrouwen in België dit jaar moeten werken om evenveel te verdienen als de mannen in 2014.

Lees meer...