De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met... Luc Triangle.

Ze komen er dus aan. In België, de ‘Moeder van alle verkiezingen’, omdat we zowel voor het regionale, federale als Europese niveau gaan stemmen. In andere landen zullen de burgers meestal enkel voor Europa gaan kiezen.

Voor Europa zijn het de belangrijkste verkiezingen ooit. Europa ligt niet goed bij vele miljoenen kiezers. Rechts Vlaanderen/Europa wil de verkiezingen laten gaan over migratie en veiligheid. De migratiestroom van mensen die oorlog, miserie, vervolging en schrijnende armoede wilden ontvluchten, is hun centrale thema voor deze verkiezingen. Zij willen Europa dicht timmeren, een (symbolische) muur bouwen rond Europa zodat er niemand meer binnen kan. Vele van deze rechtspopulisten zijn er al trouwens mee begonnen in hun eigen land. Zie maar wat Orban gedaan heeft in Hongarije. Rechtspopulisten nemen de zwaksten als schietschijf (migranten) en gebruiken hen als zondebok.

Misschien toch even wat cijfers over de ‘toevloed’ van migranten gedurende de laatste jaren. Ongeveer 2,5 miljoen asielaanvragen zijn goedgekeurd de voorbije Jaren in de EU, ongeveer evenveel asielaavragen zijn nog in behandeling of afgekeurd. Laat ons aannemen dat die mensen momenteel ook nog in de EU verblijven. We spreken dus over 5 miljoen mensen op een totale EU-bevolking van 500 Miljoen... dus, 1 %.... In meerdere landen in het Midden-Oosten zoals Libanon, zijn er 30 % vluchtelingen/migranten bijgekomen gedurende de laatste jaren. De Europese Unie is de meest welvarende regio in de wereld, en wij zouden geen mogelijkheden hebben om 1 % oorlogsvluchtelingen of migranten op te vangen?

Neen, de werkelijke achtergrond van de groeiende ontevredenheid van burgers en werknemers zouden niet de vluchtelingen mogen zijn. Maar wel het feit dat de opbrengst van onze economie uitermate slecht verdeeld wordt. Aandeelhouders hebben nog nooit zoveel dividenden gekregen als in 2018. De lonen zijn amper gestegen de voorbije jaren, in heel Europa, en dit terwijl de productiviteit verder is blijven stijgen. Meer en meer mensen voelen de effecten van de ongecontroleerde globalisering. Bedrijven kunnen delocaliseren in en buiten de EU en de werknemers voelen de competitie van lage lonen in andere EU landen. De ongelijkheid neemt toe in Europa en dat is het wat mensen onzeker maakt.

Rechtspopulisten gebruiken de migranten als verklaring, maar de echte verklaring ligt in de economische ongelijkheid, de ongelijke verdeling van de welvaart, en de groeiende kloof in Europa. De zogenaamde ‘heropleving’ in Europa heeft de voorbije jaren meestal enkel onzekere en precaire jobs opgeleverd. Als er een migratieprobleem is in Europa, dan is het dat van Oost naar West. Zomaar eventjes 20 miljoen werknemers hebben de voorbije 20 jaar hun land in Oost-Europa verlaten om werk, inkomen en een toekomst te gaan zoeken in West-Europa. Enige verklaring : geen toekomst in eigen regio of land. Europa ontvolkt in Oost-Europa. Een land als Bulgarije had in 1991 nog 9 miljoen inwoners, momenteel 7 miljoen, en de vooruitzichten voor 2050 is 5,4 miljoen. De doorsnee lonen liggen in Bulgarije nog steeds rond 300 € bruto per maand, en dit na 12 jaren EU-lidmaatschap.

Dus, laat ons de juiste keuzes maken op 26 mei. En dat begint met het eens te zijn over de kern van het probleem, en dat is die economische ongelijkheid. En daar moet Europa aan werken. Europa moet terug een sociaal project worden, waar de ongelijkheid afneemt, waar zij die meer kunnen bijdragen meer moéten bijdragen, waar er een rechtvaardige fiscaliteit komt en waar Europa een halt toeroept aan fiscale fraude en bedrijven aanpakt die fiscale vluchtwegen zoeken binnen en buiten Europa.

Uiteraard moet Europa ook een stevige industriepolitiek hebben, een logische en eerlijke handelspolitiek, en moet Europa de leiding nemen voor een duurzame economie waar kwaliteitsvolle jobs worden gecreëerd. Europa kan een mooi project zijn, en we hebben een sterk Europa nodig. Daar is geen twijfel over. Maar we moeten Europa terug in de juiste richting duwen, en dat kan alleen maar door op 26 mei een progressieve en linkse stem uit te brengen.

Luc Triangle
Secretaris-generaal IndustriAll Europe


Andere blogs van Luc:

Werknemers en jobs moeten centraal staan in overgang naar duurzame industrie
We are all heroes.. (en niet slechts voor één dag)We are all heroes.. (en niet slechts voor één dag)
Europa het noorden kwijt? of toch niet?
De digitalisering van de economie: focus op de werknemers