De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Sven Hemelaers.

Op maandag 11 maart 2019 vond de tweede editie plaats van onze EFI-studiedag. Ook dit jaar organiseerden we de vormingsdag in onze thuisbasis: het Bremberg-vormingscentrum in het Vlaams-Brabantse Haasrode. Met bijna 90 deelnemers uit bedrijven verspreid over heel Vlaanderen konden we als vormingsdienst opnieuw spreken van een succes.

Net voor de start van het EFI-seizoen is het belangrijk om onze afgevaardigden die zetelen in de ondernemingsraad onder te dompelen in een opfrissingscursus van één dag. Dat zet de syndicale voelsprieten op scherp zet en helpt om een goede analyse te maken. Voor velen is een EFI iets waarin men te vaak verdwaalt in een wirwar van cijfers, terwijl het maar een momentopname is. De metaalvorming leert de cursisten dan ook een attitude aan die hen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier een EFI-bundel te interpreteren en de juiste vragen te stellen.

efi

Op de vormingsdag gaven we de nodige aandacht aan de geactualiseerde basisinformatie en het belang van de informatie die de delegees moeten krijgen. We moedigden de deelnemers ook aan om, met het KB van 1973 onder de arm, de discussie aan te gaan met hun werkgeversvertegenwoordigers. Te vaak stellen we vast dat niet alle informatie onmiddellijk wordt overhandigd en besproken. Zeker als het gaat over concurrentiepositie, distributiekanalen, aan en verkoopcontracten en de evolutie van de omzet over de laatste 5 jaar. Als er een opsplitsing wordt gevraagd van ‘diensten en diverse goederen’ (post 61) en van de bezoldigingen tussen arbeiders, bedienden en directiepersoneel (post 62) beseffen werkgevers meestal dat onze delegees een sterke vorming achter de rug hebben.

Belangrijk wapen in de strijd om de juiste informatie te krijgen, is om de commissaris/bedrijfsrevisor te betrekken in het overleg. Omdat er rond de rol van een revisor vaak twijfels bestaan, hebben we dit jaar een reportage mogen maken bij Deloitte met een zeer open en vernieuwend resultaat waarin onze deelnemers zelf konden ervaren hoe revisoren omgaan met zowel werknemers als werkgeversvertegenwoordigers. Een belangrijk aspect dat dhr. Verstraeten en mevr. Godeau van Deloitte benadrukten, was de toegankelijkheid tot het bespreken en verkrijgen van informatie over de EFI. We hopen dan ook dat onze afgevaardigden beter hun weg zullen vinden naar hun respectievelijke revisoren in hun ondernemingsraden.

Na de opfrissing van de berekening van de verschillende ratio’s stonden we dit jaar ook stil bij het belang en de interpretatie van de waarderingsregels en de knipperlichten die wijzen op een mogelijk faillissement. Wat zijn nu de alarmsignalen? Er werden een aantal casussen besproken van bedrijven die de deuren hebben moeten sluiten, maar waar je door een goede analyse van de cijfers op voorhand al zag dat een sluiting onvermijdelijk was.

Om af te ronden was er ruimte voor het beantwoorden van vragen van de deelnemers.

Om volgend jaar nog korter tegen de EFI-vergaderingen te zitten, zal de derde editie van onze EFI-studiedag plaatsvinden op 2 april 2020. Houd de vormingsbrochure van schooljaar 2019-2020 in de gaten voor meer details.

Sven Hemelaers
Vormingswerker ABVV-Metaal

Andere blogs van Sven:

Aan de slag met een opleidingsplan