De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met... Meryame Kitir

Vele duizenden werknemers kwamen gisteren nog maar eens op straat om te ijveren voor een volwaardig pensioen. Ik steun hen voluit, want langer werken voor minder, wie vindt dat nu eerlijk? Op minder dan twee weken van de verkiezingen is het een zoveelste alarmbel voor deze regering. Haar verkooptrucjes zijn stilaan uitgewerkt, mensen in dit land voelen in hun dagelijks leven dat telkens maar meer en meer betalen om minder en minder terug te krijgen niet opgaat. In vergelijking met 2014 oogt het lijstje met verhoogde facturen stilaan indrukwekkend.

Zo is de factuur voor de kinderopvang voor 1 jaar met 143 euro gestegen; de zorgpremie met 26 euro; wil je zoon of dochter aan de unief studeren, dan is dat 286 extra; een busabonnement 65 euro meer en de waterfactuur ging met bijna 50 euro de hoogte in. Werknemers en gezinnen in dit land hebben de voorbije jaren al enorm veel inspanningen geleverd. Dan is het logisch dat daar iets tegenover staat, maar niets van dat laatste. Niets makkelijker dan hen op kosten te jagen, moet deze regering denken. De vraag is dan waar al dat geld naartoe is, als je bedenkt dat we na 4 jaar rechts met een gat van 8 miljard euro in onze schatkist zitten. Het moet zijn dat de economie dan wel weer draait - jobs, jobs, jobs, weet u wel - maar niet voor iedereen. Niet alleen sp.a, maar ook verschillende experten hebben intussen zwart op wit bewezen dat de tax shift van ouderen én de 20% armsten in onze samenleving de grootste verliezers maakt.

Bovendien moeten we voor komende winter vrezen dat het licht uitgaat, letterlijk dan. Als je weet dat de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld gezin met meer dan 300 euro per jaar gestegen is sinds deze regering aan zet is, dan is er opnieuw maar 1 vraag: wat is er met dat geld gebeurd? Is dat dan allemaal rechtstreeks naar de aandeelhouders van Electrabel gevloeid? Het is tekenend voor een beleid dat vooral de lobby pleziert, de allerrijksten ontziet en weinig of geen rekening houdt met zij die geen stem hebben. Of met zij die hun stem niet zo makkelijk kunnen laten gelden.

Dat is waarom het ABVV zo belangrijk is, precies om die stem te vertolken. Van mijn kant ga ik elke dag tot het uiterste in het parlement om oneerlijke maatregelen tegen te gaan en terug te schroeven. Zo pleit sp.a er nu opnieuw voor om de btw op elektriciteit van 21% naar 6% te verlagen, iets wat de vorige regering - met socialisten - niet aarzelde om te doen. En de reden is simpel: omdat wij vinden dat elektriciteit een basisproduct is en geen luxeproduct.

En vergis u niet: de falende energie-onzekerheid van deze regering jaagt niet alleen werknemers en gezinnen op kosten, maar is ook nefast voor onze economie. Zolang ons land niet resoluut kiest voor hernieuwbare energie en die weg minutieus voorbereid, zullen we niet alleen blijven kampen met lekkende en ongezonde kerncentrales en jaarlijkse onzekerheid, maar zullen werkgevers evenmin aangemoedigd worden om die noodzakelijke omslag te maken. Met de huidige bestuurlijke chaos zetten we stappen achteruit in de plaats van vooruit. Zo bereid je de toekomst voor de volgende generaties - waar deze regering nochtans van beweert de belangen te behartigen - allerminst voor. Integendeel zelfs

Meryame Kitir

Fractieleidster sp.a Kamer

Andere blogs van Meryame:

Wie ziek is, die vertrouwen we niet

Politiek ten dienste van de burger, iemand?

Van 'Accent-jobs' tot de regering Michel: ze willen het sociaal overlegmodel kwijt

De lasten op arbeid verlaagd, de lasten op arbeiders verhoogd

Wat hebben de werknemers deze regeringen toch misdaan

Is er behalve geruzie binnen de regering nog iets van zekerheid in dit land?