De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Vera Claes.

Van Bart De Pauw tot James Levine: de laatste maanden brengt de overdonderende #MeToo-beweging een niet in te dijken stroom aan verhalen op gang over seksuele intimidatie van (machts)geile mannen. De kwalijke deksels moeten van elk grensoverschrijdend potje. Wie tot hiertoe zweeg, doet dat nu niet meer. En maar goed ook. Maar geweld is geen exclusief vrouwelijk verhaal, zo blijkt uit de najaarscampagne #OokMannenMakenHetMee van zij-kant, VIVA-SVV en vzw ZIJN.

Meer dan tien jaar al voer ik met zij-kant en collega-organisaties elk najaar een campagne tegen partnergeweld. De focus ligt hierbij steevast op aspecten van geweld waaraan zowel mannen als vrouwen zich schuldig maken. Dit jaar bekijken we voor de eerste keer het thema vanuit de ogen van de mannelijke slachtoffers. Cijfers tonen immers aan dat maar liefst 1 op de 10 mannen partnergeweld meemaakt. In 92% van de gevallen gaat het om psychisch geweld zoals vernederingen, getreiter en overdreven controlegedrag. Bij de overige 8% gaat het om fysiek geweld.  Het gaat hierbij niet altijd over vrouwelijke daders, want ook in homorelaties komt geweld voor. Eén op de 10 is nog altijd veel minder dan de 1 op de 7 vrouwen (in sommige studies 1 op de 5) die slaag krijgen, psychisch of seksueel geweld ondervinden. Voor hen moeten we blijven opkomen, maar ook de mannelijke slachtoffers verdienen aandacht en hulp.

Loser

Het taboe bij mannen die slachtoffer zijn van partnergeweld is heel groot, nog groter zelfs dan bij vrouwelijke slachtoffers. Op YouTube kan je sociale experimenten zien waarbij een man zijn vriendin uitscheldt en slaat. Omstaanders reageren geschrokken en snellen in de meeste gevallen de vrouw te hulp. Echter, wanneer de situatie wordt omgedraaid, zijn de reacties heel anders. Voorbijgangers reageren niet, of lachen en nemen zelfs foto’s van de situatie: een mishandelde man die afgerammeld wordt door zijn vrouw blijft toch een loser in de ogen van velen. Door dat taboe, de schaamte en ook de onwetendheid zoeken mannen minder snel hulp. Uit een studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat 56% van de mannelijke slachtoffers niemand in vertrouwen neemt, tegenover 34% van de vrouwen in die situatie.

Mannen getuigen

In oktober gaven we met zij-kant, VIVA-SVV en vzw ZIJN de aftrap van de campagne met een confronterende spot en een checklist om na te gaan hoe je geweld herkent. Om het taboe rond het thema te doorbreken, riepen we mannelijke slachtoffers eveneens op om te vertellen wat hen was overkomen. Enkele slachtoffers dienden zich aan om in de media hun verhaal te doen. Al snel stroomden de reacties en getuigenissen binnen. Wanneer de betrokkene zijn toestemming gaf, publiceerden we deze verhalen op de campagnewebsite horenzienenpraten.be.

“Ik dacht dat ik alleen was”

Uit deze diverse verhalen bleek nog maar eens dat partnergeweld iedereen kan overkomen, en dat mannen het door de heersende beeldvorming extra moeilijk hebben om hulp te vragen en te vinden. Depressie, zelfmoordgedachten en sociaal isolement vormen dan ook de rode draad in de getuigenissen. Zoals één van de mannen aangaf: “Dank om in de media te komen, ik dacht echt dat ik alleen was…”

#WeTogether

De vrouwenhanden die achter het #MeToo-symbool schuilgaan zijn dus niet alleen met hun doodgezwegen verhalen over misbruik en intimidatie. Geweld kan iedereen overkomen, zowel vrouwen als mannen.  En het is dan ook de taak van iedereen om dit geweld te (h)erkennen en zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen door naar de slachtoffers te luisteren, aan de alarmbel te trekken, hulp te zoeken… Als we de vrouwen- en mannenhanden in elkaar slaan, kunnen we ervoor zorgen dat grensoverschrijdend gedrag niet systematisch in doofpotten verdwijnt waarbij het dekseltje pas jaren later met een wanhopige #MeToo-kreet wordt gelicht, maar dat dit gedrag onmiddellijk en efficiënt wordt aangepakt met een stevige #WeTogether-vuist tegen geweld.

Lees de getuigenissen en bekijk de checklist op www.horenzienenpraten.be

Vera Claes
Nationaal secretaris zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging.

 

Andere blogs van Vera:

#Jaloersepoessensibiliseeroverjaloezie

Waarom ik 20% staak op 8 maart

Hoera vrouwen verdienen meer dan mannen