De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met... Miranda Ulens.

Meer dan 3 jaar geleden kwam in ons land een regering aan de macht die ging zorgen voor ‘verandering’. Echter, de heren (en enkele dames) gebruiken aloude rechtse en asociale recepten van winstbejag, afbraak openbare voorzieningen, individualisering, meer flexibilisering, stigmatisering... met als resultaat dat beleidskeuzes niet anders kunnen dan leiden tot een algemene achteruitgang.

Dagelijks stellen we vast dat mensen zich zorgen maken over hun toekomst en die van hun kinderen. Ze liggen wakker van vragen en bekommernissen. Of ze morgen hun job nog hebben of dat ze op het einde van de maand hun facturen nog wel kunnen betalen. Anderen zoeken al een hele tijd naar een job met een degelijk contract, een goed loon en aantrekkelijke vooruitzichten. Velen krijgen het ook steeds moeilijker om werk en privé op een gezonde manier te combineren. Zowel ouderen als jongeren maken zich zorgen over hun pensioen.

Belgen stellen zich vandaag terecht heel veel vragen, maar we zijn tegelijkertijd ook fier op bijvoorbeeld de kwaliteit van ons onderwijs en de toegang tot onze openbare diensten en tot goede gezondheidszorgen.

Het is mogelijk om zowel een gedegen antwoord te bieden aan deze zorgen, als om de pijlers waarop dit land gebouwd is, zoals onze sociale zekerheid, zoals toegang tot openbare diensten en zoals sociale vooruitgang door collectief sociaal overleg… verder uit te bouwen. Maar, dan moeten er wel andere beleidskeuzes worden gemaakt.

Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst socialer en beter kan. Wij weten dat een betere samenleving mogelijk is, eentje waar iedereen het goed heeft, of je nu jong of oud bent, vrouw of man, van gelijk welke afkomst of herkomst.

Het ABVV gelooft dat we samen sterk genoeg zijn om het roer om te gooien. Daarom willen wij het politieke beleid beïnvloeden en blijven we druk uitoefenen op de regering-Michel, opdat deze haar asociale beleid bijstuurt en het opnieuw socialer en rechtvaardiger maakt voor iedereen.

Wij staan klaar met onze alternatieven, omdat we beseffen dat een goed leven begint met een goeie job en aan een aantrekkelijk loon. Dat willen we graag voor iedereen, voor jong en oud. Echt werkbaar werk betekent voor ons: korter werken, zodat het werk en het privé leven vlotter kan gecombineerd worden. Kortom, meer “kwali-tijd”.

We willen een einde aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en kansen bieden aan elkeen zonder onderscheid.

De leiders van dit land moeten maatregelen nemen om te investeren in een vlotte en duurzame mobiliteit, in veilige wegen voor fietsers, bestuurders en voetgangers, in goede gezondheidszorgen en een robuuste sociale zekerheid, om ons onderwijs, sociale woningbouw, rusthuizen, enz. verder uit te bouwen.

Hiervoor zijn natuurlijk openbare middelen nodig en die kunnen beschikbaar zijn, mits de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een euro is een euro, dus als de regering bijvoorbeeld de toegang tot fiscale paradijzen afsluit en een solidaire belasting uitwerkt, zouden we niet meer geschandaliseerd moeten zijn over “Panama-, Paradise- en god-weet-welke-andere papers” en de belastingontduiking van grote vermogens die er mee samenhangt.

Overheden spelen een cruciale rol in onze samenleving. Daarom vragen we aan de regeringen de uitwerking van een robuust investeringsplan in diensten en het personeel.

Door de mensen te laten zien hoe het anders kan, stimuleren we hen om te kiezen voor een warmere, socialere samenleving. Door de mensen te laten zien hoe we dit samen kunnen uitwerken, investeren we in de overtuiging dat een meer sociale en meer rechtvaardige maatschappij in dit land mogelijk is. Eentje waarbij je weet dat de toekomst van jouw kinderen er goed uitziet, dat je gaat werken om te leven en niet andersom en dat je je geen zorgen moet maken over je oude dag.

Daarom starten wij met heel het ABVV en al haar geledingen, een brede campagne op: “Samen kan het anders”.

Waarbij we de mensen en onze militanten zelf aan het woord zullen laten. Waarbij we aantonen dat er alternatieven zijn. Waarbij we er samen voor willen zorgen dat er in 2018 en 2019 andere, progressieve, linksere meerderheden aan zet zullen komen.

Ja, het kan anders. Samen zijn we sterker dan ooit.

Miranda Ulens
Federaal secretaris ABVV

 

Andere blogs van Miranda:

Meer dan ooit

Samen in de vuurlijn

Feest van de arbeid in tijden van digitalisering

Which side are you on?