De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Wim Careel.

Volgens sommige mensen doen vakbonden niets anders dan betogen, blokkeren en dwarsliggen. Een vakbondsdelegee is voor hen slechts een bierdrinkende idioot, die geen flauw benul heeft van de economische realiteit en – zo af en toe – graag eens een rode vuilniszak over zijn kop trekt.

Anderen zijn beter op de hoogte. Zij beseffen dat vakbonden opkomen voor de rechten van werknemers. Dat wij een tegenwicht vormen voor een eenzijdig kapitalistisch systeem, waarin enkel ‘de centen’ van tel zijn. En waaraan – zonder veel scrupules – zowel planeet als samenleving ondergeschikt worden gemaakt.Zij lezen in de krant en zien op tv dat er interprofessionele akkoorden worden gesloten: over koopkracht, over pensioenen, over uitkeringen, … .

Bovendien ondervinden velen, via hun werk, dat vakbondsafgevaardigden en militanten elke dag klaar staan om hun collega’s te helpen. Ze maken afspraken met werkgevers over werkbaar werk, flexibiliteit en verloning. Ze leveren allerlei diensten (papierwerk, problemen oplossen, …), zorgen ervoor dat arbeidsovereenkomsten worden gerespecteerd en – heel belangrijk – ze bieden een luisterend oor en een helpende hand. Soms gaat dat heel ver. Ik ken delegees die thuis bij collega’s printers komen installeren of Nederlandse les geven aan anderstalige medewerkers.

Maar de vakbond doet nog zoveel meer, al is dat niet altijd even zichtbaar voor het grote publiek. Als ABVV komen we niet alleen op voor wie werkt. Ook jongeren, werkzoekenden, zieken en gepensioneerden proberen we zoveel mogelijk te helpen. In een samenleving die steeds individualistischer en hardvochtiger lijkt te worden, is dat meer dan ooit nodig. Het zijn immers altijd de meest kwetsbaren die als eersten uit de boot vallen.

Laat ons, bij wijze van illustratie, enkele voorbeelden geven. In het recent afgesloten IPA hebben de vakbonden gezorgd voor een stijging van de laagste sociale uitkeringen (ziekte, werkloosheid, …). Tevens werd het vakantiegeld voor gepensioneerden, de inhaalpremie voor invaliden en de inschakelingsuitkering voor schoolverlaters verhoogd. In het politieke discours van vandaag (soberheidsbeleid, besparingen in de sociale zekerheid, …) is dat een hele prestatie. Een prestatie die – maak u geen illusies – vooral op het conto van de vakbonden dient te worden geschreven.

En nu we toch op dreef zijn: wist u dat vakbonden ook de belangen van uitzendkrachten verdedigen? Terwijl sommige werkgevers helemaal wild worden van dagcontracten en er binnenkort zelfs interim-contracten van onbepaalde duur mogelijk zijn, zorgen wij ervoor dat die mensen een deftige eindejaarspremie krijgen en toch minstens 24 uur op voorhand weten waar ze dag nadien moeten gaan werken.

Ook op gebied van opleiding en onderwijs dragen we ons steentje bij. Via (paritair beheerde) sectorale opleidingsfondsenzorgen we voor een goede afstemming onderwijs – arbeidsmarkt, verhogen we de opleidingskansen van werknemers en stellen we moderne apparatuur ter beschikking aan scholen.
Ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan, want ik heb nog niets gezegd over mobiliteit, milieu, digitalisering, gender, ... . Ook daarmee zijn we bezig.

Op verschillende niveaus en in diverse instellingen proberen we constructieve antwoorden te formuleren op deze belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Steeds vanuit hetzelfde uitgangspunt: een sterk economisch weefsel is essentieel, maar de samenleving en onze planeet zijn hieraan niet ondergeschikt.


Wim Careel
Adviseur ABVV-Metaal

 

Andere blogs van Wim:

Wie de sociale verkiezingen wilt winnen, volgt best vorming bij ABVV-Metaal
Onderteken de petitie en kom op voor een rechtvaardige fiscaliteit
Waarom een mening spuien over de taxshift best gebeurt met kennis van zaken
Maak werk van werkbaar werk
Werkbaar werk niet meer weg te denken van de sociale agenda
De vennootschapsbelasting wordt hervormd: een goede zaak?