De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Miranda Ulens.

Opnieuw staan we op de vooravond van 1 mei, een feest dat voor ons zeer speciaal is. Voor sommigen onder u is dit een van de jaarlijkse feestdagen, voor anderen de gelegenheid om een meiklokje aan te bieden aan hun geliefden, voor anderen is dit de dag waarop wij de arbeid vieren met al zijn positieve implicaties.

Want dankzij onderhandelingen door onze vakbond zorgen we er ook vandaag nog voor dat er kwaliteitsvolle jobs worden gecreëerd, dat werknemers de kans krijgen om vorming en opleiding te volgen, dat ze kunnen werken voor een deftig loon en in goede arbeidsomstandigheden. We zorgen ervoor dat werknemers op tijd en stond vakantie kunnen hebben (zoals 1 mei trouwens) en dat ze bij tegenslag, bijvoorbeeld zonder job vallen of ziek worden, kunnen rekenen op een goed uitgebouwde sociale bescherming.

De sectoronderhandelingen zijn volop aan de gang, want een paar maanden geleden slaagden we erin om op interprofessioneel vlak collectieve afspraken te maken, over koopkracht en vorming, die nu op sectorvlak worden geconcretiseerd. Daarenboven hebben we toen ook afspraken gemaakt om de grote lijnen uit te tekenen voor de uitdagingen van de toekomst. Een van deze topics is de digitalisering.

Dit fenomeen is al een paar jaar aan de gang en leidt bij sommigen tot de vrees voor hun job en voor druk op hun arbeids- en loonvoorwaarden en dus angst voor de toekomst.

Wij zijn ervan overtuigd dat we als moderne vakbond de nodige syndicale slagkracht hebben om een antwoord te kunnen bieden aan deze grote maatschappelijke uitdaging.

Op dit ogenblik wordt onze aanpak voor de globale tewerkstelling uitgetekend dankzij gedegen sociaal overleg. In specifieke sectoren, zoals bijvoorbeeld de auto-industrie, werken de werknemers dan ook al langer met innovatief materiaal en met nieuwe technologieën.

Daarenboven zorgen we ervoor dat de individuele rechten van de werknemers verder verbeterd worden en dat ze blijvend recht hebben op een goed loon, op goede werkomstandigheden en op de uitbouw van sociale rechten. Het is ook essentieel dat we erop toezien dat jongeren ook de kans krijgen om als werknemer aan de bak te kunnen in deze nieuwe context.

Tot slot is het belangrijk dat er ook afspraken gemaakt worden om onze gezamenlijke en solidaire spaarpot van de sociale zekerheid verder te blijven financieren, op basis van deze nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Binnenkort organiseren we een ABVV/FGTB-studiedag, met analyses van academici en met praktijkvoorbeelden van hoe we onze leden op het terrein nog beter kunnen ondersteunen en verdedigen.

Al deze elementen sterken mij in het vertrouwen dat onze vakbond de kracht en overtuiging heeft om de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in de digitalisering te kaderen en uit te tekenen.

Zo werken we eraan dat iedereen mee kan in deze sneltrein van hoogstaande technologische evolutie en dat we met vertrouwen, ook weer dit jaar, op ons feest van 1 mei onze mensen in de ogen kunnen kijken en ervoor zorgen dat we onze sociale toekomst nog verder uitbouwen.

Onze vakbond is er klaar voor.

Miranda Ulens
Federaal secretaris ABVV

 

Andere blogs van Miranda:

Samen in de vuurlijn

Meer dan ooit

Which side are you on? De toekomst is aan ons.

Digitalisering: ja, maar met respect voor onze maatschappelijke waarden