De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Fidel Gavilàn.

Op 20 september betogen ABVV, ACV, 11.11.11, Greenpeace, ... tegen het TTIP, CETA en TiSA. In dezelfde week zijn verschillende acties voorzien in andere Europese steden waaronder Den Haag, Berlijn, Frankfurt, Bratislava, ...

TTIP is het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership, ofwel trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag. CETA is het onderhandelde vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. CETA is de afkorting van Comprehensive Economic and Trade Agreement. TiSA is het broertje van TTIP en staat voor Trade in Services Agreement. TiSA is een verdrag voor de dienstensector met de EU, Australië, Canada, Chili, Japan, Israël, Noorwegen, de VS, Turkije, Mexico, ...

De onderhandelingen rond het TTIP en TiSA lopen nog. Het CETA-akkoord is rond, maar moet nog bekrachtigd worden door de individuele EU-lidstaten in de komende maanden. De vrijhandelsakkoorden hebben een aantal gelijkenissen, maar ze verschillen ook.

Eén ding hebben ze gemeen: ze vormen een gevaar voor werknemers, boeren, kmo’s, consumenten en burgers. We sommen de potentiële gevaren voor werknemers op:

Tewerkstelling

De meest optimistische studies voorspellen extra groei, extra tewerkstelling en inkomen. Anderzijds tonen diezelfde studies dat een aantal sectoren worden bedreigd door de Amerikaanse concurrentie. In die sectoren riskeren we 1 miljoen jobs te verliezen. Minder optimistisch en realistischer is de studie van professor Capaldo. Hij berekende dat zowel het TTIP als CETA voor minder jobs, minder groei en inkomensverlies zal zorgen. De realiteit van het Noord-Amerikaans vrijhandelsakkoord van 1994, het NAFTA en van de interne markt van 1992 laat zien dat de optimistische studies totaal ongeloofwaardig zijn. De groei lag merkelijk lager dan beloofd en de banengroei bleef uit.

Hoe geloofwaardig is onze Europese Commissie als zij beweert om voor jobs te vechten? Door de financieel-economische crisis en vooral de blinde besparingspolitiek van de Europese Commissie sneuvelden miljoenen banen de afgelopen jaren vooral in Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, de Baltische Staten, ...

Financiële stabiliteit

Het verhaal van de voorstanders wordt nog ongeloofwaardiger als je weet dat Amerikaanse en Europese banken lobbyen voor het TTIP om via de minder strikte EU-regels actief te worden in de VS. Na de financiële crisis van 2008, stemden het Amerikaans congres en Huis van Afgevaardigden voor stringente regels, het zogenaamde Dodd-Frank Act en de Volcker Rules. De Dodd-Frank Act en de Volcker Rules stellen zichzelf tot doel de financiële stabiliteit in de Verenigde Staten te vergroten door het financiële systeem doorzichtiger te maken, een oplossing te bieden voor instellingen die ‘too big to fail’ zijn, Amerikaanse belastingbetalers te beschermen tegen nieuwe staatssteun voor financiële instellingen en consumenten te beschermen tegen financiële misbruikpraktijken. Die wetgeving vermindert de winstgevendheid van de banken.

Uit interne, geheime documenten blijken de banken de steun te genieten van de Europese onderhandelaars.

Was de financiële deregulering in de VS en in de EU niet een van de oorzaken van de zware economische crisis van 2008? Welke lessen heeft de EU eruit getrokken? Blijkbaar geen...

Democratie

De handelsverdragen voeren een ‘nieuw’ soort, geprivatiseerde rechtbank in, de fameuze ISDS. ISDS staat voor Investor-State Dispute Settlement. Met ISDS kunnen multinationals de nationale rechterlijke macht omzeilen en rechtstreeks bij internationale arbitragepanels een klacht tegen een staat indienen. Zo daagde sigarettenproducent Philip Morris Australië en het U.K. voor een ISDS omwille van de nieuwe gezondheidspolitiek. Het Zweedse Vattenfall ging in beroep bij een ISDS tegen een democratisch genomen beslissing van de Duitse deelstaat Hamburg en won. Het Canadese Lone Pike vecht de beslissing van Québec aan om fracking te verbieden en eist 250 miljoen dollar schadevergoeding! Het Franse Veolia zag zijn winst dalen door de invoering van het minimumloon in Egypte. Het startte daarop een ISDS-case tegen de Egyptische regering. Ook België werd gedagvaard door de Chinees Ping An Bij de redding van Fortis. België won de ISDS-zaak, maar het kostte de belastingbetaler wel een slordige 3,5 miljoen euro aan advocaatkosten!

ISDS biedt met andere woorden multinationals het recht om democratische beslissingen van nationale parlementen en regeringen aan te vechten.

Harmonisering normen

De VS en de EU hebben een diametraal tegenovergestelde visie over bescherming van mens en milieu. Europa treedt doorgaans preventief op terwijl de VS achteraf reageert; met andere woorden als er schade is. Zo gebruikt men tot op vandaag asbest in de VS. We zien nu al dat Europa onder druk van de Amerikaanse onderhandelaars wetgeving aanpast of versoepelt. Zo verlengde de Europese Commissie het gebruik van glysophaat verder ook al is geclassificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. Onder druk van Canada werd de Europese energiepolitiek ten aanzien van teerzandolie versoepeld. Teerzandolie is de meest vervuilende fossiele brandstof op aarde, goed voor drie tot vijf keer de CO2-uitstoot van conventionele olie. Reden genoeg voor Europa om de invoer ervan te ontmoedigen. Canada is een van de grootste exporteurs van teerzandolie en eiste tijdens de CETA-onderhandelingen een versoepeling van de EU. De onderhandelaars stemden in ...

Ook op sociaal gebied zijn de verschillen immens. Canada heeft 6 van de 8 fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie ondertekend tegenover alle 8 voor alle EU-lidstaten. De VS doet het nog slechter met slechts 2. De situatie is dramatischer in landen zoals Israël, Mexico, Colombia of Turkije. Het gevaar voor sociale dumping of voor onrechtvaardige concurrentie is dan ook heel reëel. Bovendien rijst de vraag waarom Commissie tegen het voorstel van Canada stemde om sancties in te voeren voor overtredingen op de internationaal erkende arbeidsrechten...

Fidel Gavilan
Adviseur ABVV-Metaal

 

Voor meer info over de betoging op 20 september, klik hier.

Andere blog over het TTIP-debat:

5 redenen waarom u het TTIP-debat hoort te volgen

Andere blogs van Fidel:

Duitsland gidsland of toch niet?
Tien aandachtspunten voor de delegee bij een EFI-analyse
2 x 10 punten om af te checken voor je aan een EFI begint
5 redenen waarom jongeren de speelbal zijn van de Vlaamse/federale regering
To ruling or not to ruling