De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Miranda Ulens

Vandaag worden we geconfronteerd met snoeiharde keuzes van een rechtse regering. Een rechtse regering die duidelijk twee maten en twee gewichten hanteert. Een regering die stilaan op kruissnelheid komt en haar ware gezicht toont, getuige daarvan de waterval aan besparingsmaatregelen. Oneerlijke, onevenwichtige en onrechtvaardige besparingsmaatregelen die vooral de doorsneegezinnen treffen en het grote kapitaal ongemoeid laten. 

Er is geen respect voor de burgers die deze regering anderhalf jaar geleden het vertrouwen gaven op basis van hun kiezersbeloftes. Er is enkel respect voor het grote kapitaal, voor diegenen die belastingen ontwijken en niet naar behoren bijdragen aan onze maatschappij. Het is een regering die mensen met enige tegenslag meteen met de vinger wijst dan wel ondersteunt. Een regering die de zwaarste lasten op de zwakste schouders legt en onze spaarpot van de sociale zekerheid plundert. Een regering die met verandering eigenlijk sociale achteruitgang bedoelt en die tegelijkertijd, zonder enige schroom, veel geld toestopt aan de reeds gefortuneerde aandeelhouders en bedrijven. Een regering die niet verenigt, maar die verdeelt door de zwarte piet door te schuiven naar de zwakkeren in onze maatschappij. 

Dit ten koste van hen die elke dag werken en welvaart creëren. Alsook ten koste van hen die de tegenslag hebben om ziek te zijn of geen job (meer) te vinden. Of nog, ten koste van hen die na een lange loopbaan op welverdiende rust zijn.


Ook wij – vakbonden en zeker het ABVV - maken duidelijke keuzes. Wij, vakbonden, willen vooruitgang zien in de 21e eeuw en kiezen dan ook voor een duidelijk sociaal beleid waar iedereen beter van wordt. De keuze voor meer sociale bescherming, om iedereen aan boord te houden. De keuze voor respect voor diegenen die elke dag hard werken in een job die steeds minder werkbaar blijkt te zijn. De keuze voor waardevolle en werkbare jobs voor jongeren en voor zij die al wat kilometers op de teller hebben staan. Kortom, de keuze voor meer sociale rechtvaardigheid.

Daar zullen we elke dag voor blijven vechten en daarvoor hebben we de mensen op de werkvloer nu meer dan ooit nodig. We tellen gelukkig ruim 40.000 militanten en meer dan 1.500.000 leden. Zij weten aan welke kant we staan.

We kiezen voor een betere sociale toekomst voor iedereen. De maatschappelijke uitdagingen zijn enorm door nieuwe technologieën en de digitale revolutie. Ons dagelijks leven verandert snel, maar deze evolutie zou de gelegenheid kunnen zijn tot jobcreatie en sociale vooruitgang, mits politieke wil en échte politieke moed om onze maatschappij op een sociaal rechtvaardige manier uit te bouwen. 

We weigeren om deel te nemen aan het ‘verdeel-en-heers-spel’ van deze regering en kiezen resoluut voor solidariteit en verbondenheid tussen de have’s en de have-not’s. We weigeren ongelijke behandeling, en streven naar gelijkheid los van afkomst, geslacht, taalrol en leeftijd. We weigeren te aanvaarden dat politiek verkozenen tijdens hun regeerperiode hun kiezersbeloftes compleet vergeten, en zullen blijven ijveren voor een sociale democratie die rekening houdt met alle burgers in ons land. 

Wij zullen blijven vechten tegen elke sociale onrechtvaardigheid die onder het mom van “verandering” verkocht wordt door deze rechtse regering. Met sterke krachten willen we vooruit!

We gaan hier dan ook samen voor vechten, samen met onze militanten en hun collega’s op de werkvloer. Aan jullie nu om een keuze te maken voor een sterke vakbond, met straffe madammen en mannen!

De meimaand is immers niet alleen een mooie maand, ‘onze’ maand. Maar dit jaar ook – met de sociale verkiezingen in het vooruitzicht -  een cruciale maand.
* 1 mei is ons feest – dat van de arbeid en van diegenen die elke dag weer met hun krachten en hun talenten ijveren voor een betere sociale toekomst.
* Vanaf 9 mei kunnen jullie de keuze maken voor onze sterke vakbond door op ABVV en zijn of haar militanten te stemmen.
* Op 24 mei kunnen we dan samen – met verenigde krachten - nogmaals de wanpraktijken en het gebrek aan respect van deze regering aanklagen. Een regering die weliswaar democratisch verkozen werd, maar sindsdien op geen enkele wijze en in geen enkele maatregel rekening houdt met zijn kiezers. Ons geduld is op!

De maand mei is hét moment om een juiste keuze te maken. De keuze om onze vakbondsmilitanten een hart onder de riem te steken en te ondersteunen in hun strijd. Militanten die zich elke dag weer hard inzetten. 

Het moment is aan jullie … nu meer dan ooit. Geef ons en onze militanten de kracht om een échte sociale 21e eeuw vorm te geven.
Samen sterk!

Miranda Ulens
Federaal secretaris ABVV

 

Andere blogs van Miranda:

Samen in de vuurlijn

Meer dan ooit