De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Dania Paternini.

Ledenwerving is een belangrijke activiteit voor elke organisatie die vanuit de basis werkt, zoals een vakbond dat doet. Hoe meer leden wij tellen, hoe groter onze slagkracht en invloed op het beleid. En, hoe meer punch onze werking krijgt. 

Leden rekruteren langs de zogenaamde passieve weg doen we door veel tijd, energie en middelen te investeren in een goede ledenzorg. Behulpzaamheid, duidelijke communicatie, transparantie zijn enkele voorwaarden waaraan een degelijke ledenzorg voldoet. Maar als organisatie zetten we best evengoed actief onze schouders onder een succesvolle ledenwerving door een ware campagne op poten te zetten. Tijd voor actie dus!

Een ledenwervingscampagne komt neer op goede PR: niets meer, niets minder. Zet daarvoor eerst de belangrijkste zaken op een rijtje:

1. Wie is je doelgroep?

Bijvoorbeeld nieuwkomers in het bedrijf, jongeren of ontevreden leden van een concurrerende vakbond (waar er eventueel een haperende werking is).

2. Hoe en wanneer is je doelgroep het best te bereiken?

Bij de nieuwkomers kies je bijvoorbeeld het onthaalmoment in het bedrijf om een onthaalbrochure te overhandigen en een rondleiding op het bedrijf te organiseren. Jongeren bereik je door een Facebook-pagina te creëren voor de ABVV-Metaal-kern op je bedrijf of door activiteiten te organiseren die laagdrempelig en toch aantrekkelijk zijn voor de doelgroep (bijvoorbeeld voetbaltornooi en BBQ Picanol). Ontevreden leden van de andere vakbonden aantrekken? Wees zeer aanwezig op de werkvloer. Moedig je mede-delegees en –militanten aan om hieraan actief deel te nemen.

Ongeacht je tactiek of doelgroep, stoelt elke ledenwervingcampagne op 1 principe: zichtbaarheid. Opdat onze organisatie en potentiële leden elkaar zouden vinden, moeten we als organisatie uit de schaduw treden en laten zien wie we zijn en waarvoor we staan. Daartoe maakt en voorziet ABVV-Metaal allerhande promomateriaal ter beschikking van onze militanten. Zo is er de Toolbox, waarvan er inmiddels meerdere updates bestaan, met sjablonen en afbeeldingen ter opmaak van allerhande communicatievormen: affiches, pamfletten, powerpoints, visitekaartjes, banners, ... Maak er gebruik van en benut alle kansen om ze tentoon te spreiden:

- Een zichtbaar syndicaal lokaal dankzij spandoeken;

- Een zo rood mogelijk prikbord met onze affiches en pamfletten;

- Een Facebook-pagina en website met coverfoto en banners in de herkenbare stijl van onze organisatie.

Sommige potentiële leden zullen zonder al te veel moeite – zo goed als blindelings - hun weg vinden naar onze organisatie. De ervaring leert evenwel dat vele potentiële leden veeleer geneigd zijn eerst de kat uit de boom te kijken, zich te informeren, gebruik te maken van onze diensten en dan pas de stap te wagen. Ledenwerving draait dus ook om ... geduld! Als ABVV-Metaal willen we onze prospects dan ook de ruimte te geven om te groeien in die betrokkenheid.

Welke drempels kunnen een snelle lidwording in de weg staan en hoe kunnen wij ze wegwerken?

- Potentiële leden tonen geen interesse in de aangeboden communicatie (blind voor onze zichtbaarheid!)?

  • Het is aan ons om onze communicatie te differentiëren naar een specifieke doelgroep.
  • We houden deze communicatie duidelijk en toegankelijk (niet te intellectualistisch of te veel vaktaal).
  • We werken aan mond-tot-mondreclame en persoonlijke contacten.
- Het potentieel lid heeft vooroordelen over ABVV-Metaal?
- Het potentieel lid kampt met drempelvrees, om sociale of ideologische redenen?
  • We investeren in een sterk onthaal van nieuwkomers.
  • We tonen ons als een laagdrempelige organisatie met toegankelijke communicatie en aanspreekbare militanten, met de nadruk op zo veel mogelijk persoonlijk contact.

Als alles meezit, kan een geëngageerd lidmaatschap zelfs uitgroeien tot een grotere participatie in de vorm van militantschap of zelfs een meer coördinerende rol als delegee. We mogen dat vrijwillig engagement als organisatie niet als vanzelfsprekend beschouwen. Daarom is blijft er ook in dat geval uiteraard een ondersteunende rol voor ons weggelegd. Zeker als we ons menselijk kapitaal niet willen kwijtspelen.

Dania Paternini
Communicatie ABVV-Metaal

Meer lezen over ledenwerving? Lees onze brochure Van Naaldje tot Rood Draadje.

Meer lezen over het onthaal van nieuwkomers? Lees de blog van Caroline en Adri

Andere blogs van Dania:

Het ABC van de sectorale onderhandelingen

Gouden tips voor een gepimpt syndicaal pamflet