De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Frederic Vanhauwaert.

December is feestmaand voor de gemiddelde Vlaming. Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar. Een maand waarop iedereen nog wat knusser bij elkaar kruipt in de zondagse zetel, samen met het gezin de kerstboom optuigt en warme momenten beleeft aan de feestdis. Een maand ook waarin mensen zich van hun gulste kant laten zien en massaal aan het doneren gaan, al dan niet via Music for Life. Armoedebestrijding komt dan heel nadrukkelijk onder de aandacht. Het Netwerk tegen Armoede maakt daar dankbaar gebruik van, want de 59 verenigingen waar armen het woord nemen kunnen alle steun gebruiken.

Steeds meer mensen vinden de weg naar onze verenigingen, deels door de stijgende armoede, deels doordat wij zelf werk maken van grotere naambekendheid en nog betere toegankelijkheid. Vandaag bereiken wij ruim 15.000 mensen in onze verenigingen (blijkt uit onze recentste bevraging) en dat aantal stijgt jaar na jaar. Armoedeverenigingen hebben dus nood aan meer middelen, in de eerste plaats van de overheid. Helaas zijn ze vandaag de dag aangewezen op de solidariteit en gulheid van de Vlaming.

De Vlaming die het Netwerk tegen Armoede steunt, wil verder kijken dan voedselhulp of speelgoedinzamelingen voor Sinterklaas. Die acties zijn (helaas) nodig om gezinnen te helpen overleven, maar zullen nooit iemand uit de armoede halen. Daarom hebben onze verenigingen een bredere horizon, werken ze aan de sociale integratie van mensen, krikken ze hun eigenwaarde op en peilen ze, het allerbelangrijkste, naar hoe zij zelf een uitweg zien uit de armoede.

Waar de Vlaming in december massaal zijn solidariteit toont, blijft het beleid helaas te veel achterwege. Nochtans hebben mensen in armoede (vanuit de verenigingen waar armen het woord nemen) de voorbije jaren heel concrete voorstellen gedaan om sociale uitsluiting terug te dringen: verhoogd bouwritme voor sociale woningen, uitkeringen boven de armoedegrens, hogere sociale correcties in de kinderbijslag, ...

En toch, soms dringt hun stem toch door tot op regeringskabinetten. De verplichte derdebetalersregeling voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming is een feit. We voeren hier al langer campagne voor, samen met de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform. Ook de Uitpas, een laagdrempelig kortingssysteem voor vrijetijdsparticipatie, wordt verder uitgerold in Vlaanderen.

Het kan dus, maar het gebeurt te weinig, dat mensen in armoede echt gehoord worden. Dankzij uw steun en die van vele andere Vlamingen kunnen wij hun stem luider laten weerklinken en werk maken van een samenleving die warmer, socialer en meer solidair is, ook als de jinglebells vervlogen zijn.

Steun Netwerk tegen Armoede.

Frederic Vanhauwaert
Algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Andere blogs van Frederic:

Investeren in mensen levert meer op dan besparingen