De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Annuschka Vandewalle en Dries Merre. 

Sociale bescherming lijkt een evidentie. Bij ons is het recht op bescherming bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of welke reden dan ook wettelijk verankerd. Niet onterecht, want in 1948 werd het recht op sociale bescherming opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en later in andere internationale wetgeving. Toch zijn er meer dan 5 miljard mensen op onze aardbol die helemaal niet beschermd zijn en intussen staan bij ons heel wat vormen van sociale bescherming onder druk.

De socialistische beweging staat sinds jaar en dag voor universele sociale bescherming. Ze speelde een belangrijke rol in het ontstaan ervan en voert dagelijks de strijd om die bescherming te behouden. Denk maar aan het ABVV dat vorige week nog aan tafel zat om de tweede pensioenpijler te vrijwaren en begin deze maand de straat op trok om een signaal te geven aan de rechtse besparingsregeringen. Het is duidelijk: we moeten waakzaam blijven om onze bescherming te behouden en ons niet laten ringeloren door rechtse krachten. De strijd voor een degelijk vangnet stopt bovendien niet aan de grenzen. FOS, de ontwikkelingsorganisatie van de socialistische beweging, helpt organisaties die het opnemen voor sociale bescherming in het Zuiden. Want 73 % van de wereldbevolking heeft geen volwaardige bescherming en de helft heeft er zelfs helemaal geen.

Het valt op dat de argumenten die onze regeringen inroepen tegen sociale bescherming parallel lopen met die van veel machtshebbers in het Zuiden. Vage redeneringen van economische aard moeten de gewone man angst inboezemen. Een waardig pensioen zou te duur zijn, een uitkering bij tijdelijke werkloosheid zou de concurrentiepositie van landen aantasten en hulp in geval van ziekte zou ondernemingen in de economische afgrond storten. Er zou dus met andere woorden geen alternatief bestaan. De economische realiteit zou landen dwingen om sociale bescherming af te bouwen of de uitbouw ervan verhinderen. Dergelijke ideeën zijn nochtans gevaarlijk. Neem nu het voorbeeld van gezondheid. Iedereen op onze aardbol heeft het recht op een goede gezondheid, maar zonder bescherming tegen een te hoge ziekenhuisfactuur lijkt dat recht ineens niet zo vanzelfsprekend meer.

Voor overheden overal ter wereld zijn er nochtans mogelijkheden om een minimum aan sociale bescherming te garanderen. Er kunnen solidariteitsmechanismen in het leven geroepen worden en er kan ruimte gemaakt worden in het overheidsbudget. Dat kan bijvoorbeeld door de uitgaven te herschikken, onwettige financiële stromen uit te schakelen en noem maar op. De onwil van machtshebbers om die ruimte te maken in hun budget spreekt boekdelen. Het zegt heel wat over hun prioriteiten. Het welzijn van velen is blijkbaar onderschikt aan de rijkdom van enkelen.

Wanneer overheden er niet in slagen om mensen van een waardig bestaan te voorzien, neemt men het heft in eigen handen. Dat gebeurde in België met de mutualiteiten en de vakbonden die solidariteitsmechanismes in het leven riepen, mechanismen die door rechts serieus op de korrel worden genomen. In het Zuiden zijn er ook tal van ledenorganisaties die het opnemen voor sociale bescherming. Net als bij ons is het voor hen vaak niet altijd even gemakkelijk om hun werk tot een goed einde te brengen door tegenwerking van de machthebbers.

Om de organisaties in het Zuiden een hart onder de riem te steken en ook om in België het debat te voeden, staat de campagne van 11.11.11 dit jaar in het teken van sociale bescherming. FOS, het ABVV en een resem aan andere organisaties trokken de campagne begin dit jaar met volle overtuiging op gang. Dat sprak voor zich, aangezien we dagelijks bezig zijn met het ondersteunen van de strijd in het Zuiden. We willen dan ook iedereen van ABVV-Metaal en daarbuiten oproepen om de campagne van 11.11.11 te steunen. Sociale bescherming is iets waar iedereen recht op heeft. Samen moeten we de strijd blijven voeren, zowel in België als in de rest van de wereld!

Annuschka Vandewalle
Algemeen Secretaris van FOS

Dries Merre
Communicatiemedewerker van FOS

Bezoek de Facebook- en Twitter-pagina’s van FOS en surf naar hun website voor meer info over sociale bescherming en de activiteiten van FOS.

Ontdek meer over dit thema op deze sites:
http://www.11.be/ 
http://socialebescherming.be/home.aspx