De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Dania Paternini.

Time to play hard ball. Onze adviseurs zijn weer in absolute onderhandelmodus. De eisenbundels zijn neergelegd bij de werkgeversorganisaties en in de meeste metaalsectoren is de eerste ronde al achter de rug. De sectoronderhandelingen 2015-2016 beloven alvast pittig te worden. Denk maar aan de indexsprong, het krappe interprofessionele kader en de asociale politieke tendens: onze onderhandelaars mogen opereren in een wel heel strak keurslijf. Toch is het ze menens: ze geven zich niet bij voorbaat gewonnen en zetten alles op alles met niets minder dan een degelijk sectorakkoord in hun vizier.

De komende weken en maanden zullen voor ABVV-Metaal dan ook grotendeels in het teken staan van deze sectoronderhandelingen. Wie het relevante sectornieuws heet van de naald wil meekrijgen, is bij ons op het juiste adres. Via abvvmetaal.be zal je de belangrijke ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. Bij wijze van voorbereiding en/of opfrissing geven we alvast enkele kernbegrippen van de sectoronderhandelingen mee.

Eisenbundel

Een (al dan niet gemeenschappelijke) eisenbundel is het geheel van eisen waarmee de vakbonden naar de onderhandelingstafel trekken met de bedoeling er zoveel mogelijk af te dwingen bij de werkgever.

Groep van Tien

De Groep van Tien bestaat uit de belangrijkste onderhandelaars van de federale sociale partners. De groep is samengesteld uit werknemers- en werkgeversorganisaties en voert het interprofessioneel overleg met het oog op een interprofessioneel akkoord.

IPA -­ Interprofessioneel akkoord

Een interprofessioneel akkoord (IPA) is een sectoroverschrijdend kaderakkoord dat wordt gesloten om de twee jaar door de Belgische werknemers- en werkgeversorganisaties. De regering neemt geen deel aan het overleg, maar drukt wel haar stempel, bijv. door middel van een dwingende loonnorm. De afspraken die de partners maken in een IPA houden steeds een programmatie in voor de volgende twee jaren inzake loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens, enz. Deze afspraken worden vertaald naar cao's of in wetten en besluiten.

Loonnorm

De loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt de maximale loonstijging. De Loonnormwet is ingevoerd in 26 juli 1996 om de werkgelegenheid te bevorderen en het concurrentievermogen te vrijwaren. Door de loonnorm wordt de loonkostenontwikkeling in België preventief aangepast aan de verwachte evolutie bij onze voornaamste handelspartners Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Sectorakkoord

Het sectorakkoord is een cao die van toepassing is op een hele sector en die tweejaarlijks wordt afgesloten tijdens de sectoronderhandelingen.

Werkgeversorganisatie

Een werkgeversorganisatie behartigt de belangen van en levert diensten aan aangesloten werkgevers binnen een bepaalde sector.

Technisch comité

Binnen de structuur van ABVV-Metaal werd per sector een technische comité opgericht dat bestaat uit gemandateerden van elke provinciale afdeling die expert zijn in de sectorspecifieke afspraken. Zowel secretarissen die een bepaalde sector opvolgen als afgevaardigden van de belangrijkste bedrijven van die sector worden gemandateerd. Zo kunnen de sectorale onderhandelaars gedurende het ganse onderhandelingsproces afstemmen en overleg plegen met de visie vanop de werkvloer.

Lees ook zeker het volgende edito van voorzitter Herwig Jorissen in De Nieuwe Werker of op onze Facebook-pagina. Daarin lees je meer over de sectoronderhandelingen. 

Dania Paternini
Communicatie ABVV-Metaal

 

Andere blogs van Dania:

Gouden tips voor een gepimpt syndicaal pamflet