De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Cindy De Witte.

Op 14 maart is het weer zover... ABVV en zij-kant trekken aan de alarmbel! Dit doen we naar goede jaarlijkse gewoonte sinds 2005.

Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Op die dag valt de befaamde Equal Pay Day of de dag voor meer loongelijkheid. Het is tot en met die dag dat vrouwen in België dit jaar moeten werken om evenveel te verdienen als de mannen in 2014.

Is deze loonkloof groot, dan valt deze symbolische dag laat in het jaar. Verkleint de loonkloof, dan zal de Equal Pay Day (EPD) opschuiven richting 1 januari. De allereerste Equal Pay Day werd georganiseerd op 31 maart 2005. Vrouwen moesten toen negentig dagen langer werken om hetzelfde jaarsalaris te verdienen als mannen. De loonkloof bedroeg toen 28 %. Vandaag bedraagt de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België 20 % en moeten we als vrouw 2,5 maand langer werken dan de mannen.

Hoe bereken je zoiets als een loonkloof?

De berekening doen we op basis van wat we noemen de 'Equal Pay Day Indicator'. De gemiddelde bruto maandlonen (voltijds én deeltijds) van zowel mannen als vrouwen in de privésector worden vergeleken. De bruto maandlonen van voltijds en deeltijds werkenden worden bewust niet opgesplitst. Zo willen we een correct beeld krijgen van de inkomsten en de financiële situatie van de Belgische werknemers. Wat telt, is wat er maandelijks op je bankrekening verschijnt. Voor de Equal Pay Day in 2015 baseren we ons op de nieuwste cijfers, de lonen in 2012. Dat zijn namelijk de meest recente cijfers die volledig beschikbaar zijn.

"Bij ons op 't werk is dat niet aan de orde."

Naar minder goede jaarlijkse gewoonte, voel ik het alweer aankomen. Mannen die stellen dat het normaal is dat ze meer verdienen dan vrouwen. Ze hebben doorgaans toch ook veel zwaardere jobs dan vrouwen. Seksistisch? Maar nee... Onze vrouwen in de fabrieken zullen het graag horen! Maar ook van vrouwen krijgen we reacties van ongeloof: "Hè? Hoe kan dat? Ik verdien toch evenveel als mijn mannelijke collega's? Kloppen die cijfers wel??"Ja, ze kloppen zeker. Maar ze moeten vooral op de juiste manier geïnterpreteerd worden.. Onderzoek wijst uit dat de loonkloof verklaard wordt door deeltijds werk, leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, overwerk, ploegenarbeid, de gezondheid van de werknemer en 'segregatie' op de arbeidsmarkt. Dat betekent in mensentaal dat sommige sectoren typisch 'mannelijk' zijn, terwijl andere sectoren dan weer als typisch 'vrouwelijk' beschouwd worden (of: horizontale segregatie). Een andere vorm is de verticale segregatie, of het zogeheten glazen plafond.

Maar, niet alles is verklaarbaar...

Zelfs na 11 jaar van spraakmakende EPD-campagnes kennen we nog niet álle oorzaken van de ongelijke lonen m/v . Een groot deel van de loonkloof blijft onverklaarbaar. Gaat het hier dan om pure discriminatie? Onze samenleving is alleszins nog steeds doordrongen van een ongelijkheid die veel moeilijker uit te roeien valt, namelijk: de traditionele rolpatronen v/m. Want de loonkloof is voornamelijk te wijten aan het grote aantal deeltijds werkende vrouwen.

Meer dan 4 op 5 deeltijders zijn vrouw. 46 % van alle vrouwelijke loontrekkenden werkt deeltijds, tegenover slechts 10 % van de mannelijke.

De boodschap die we dit keer in de kijker zetten, is dan ook heel duidelijk: we gaan de strijd aan met de traditionele rolverdeling en stereotypen. De tijden van 'moeder de vrouw' en 'vader de kostwinner' liggen – dat mogen we toch hopen – al een poos achter ons. Vrouwen vandaag willen uitzicht op een volwaardige carrière die voldoening schenkt.

Vrouwen willen meer. En dat is hun goed recht. Deel de promovideo van Equal Pay Day en geef de campagne meer gehoor.

Cindy De Witte
Adviseur ABVV-Metaal