De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Caroline Petitjean.

De garagesector wordt meer en meer gekenmerkt door een krappe arbeidsmarkt, knelpuntvacatures, vergrijzing, verminderde instroom van jongeren enz. Het is daarom uiterst belangrijk dat de bedrijven inzien dat zij de werkvloer werkbaar moeten maken zodat jongeren bewust kiezen voor een carrière in de sector.

In het Toekomstpact Vlaanderen 2020 engageerden de Vlaamse sociale partners zich voor meer werkbaar werk. Ook in het VESOC-loopbaanakkoord (2012) stond het thema op de agenda.

Daarom heeft ABVV-Metaal samen met de andere sociale partners binnen Educam, het vormingsfonds voor de garagesector en de aanverwante sectoren, de keuze gemaakt om een kwalitatieve studie uit te voeren om werkbaarheid in kaart te brengen.

Voor de studie zijn we vertrokken vanuit de volgende vragen:
- Wat is de leerbereidheid van de arbeiders?
- Hoe zit het met de leermogelijkheden in het bedrijf?
- Wat is de rol van stress en van motivatie binnen het bedrijf?

De studieresultaten leren ons dat er voor de werknemers in de garagesector 4 cruciale thema's zijn. Deze 4 thema's hebben een belangrijke invloed op de motivatie van de werknemers.

§ 1 – Stress & burn-out

Hoewel meer dan 40 % van de deelnemers aan de studie aangaf nooit of zelden in contact te komen met stress, blijkt dit een niet te onderschatten factor te zijn in garagebedrijven. Ook in het kader van de huidige burn-outproblematiek verdient stress de nodige aandacht.

Momenteel heeft slechts 13 % van de bedrijven een specifiek beleid rond burn-out. Nochtans zijnl bedrijven sinds 1 september 2014 verplicht om psychosociale risico's tegen te gaan op de werkvloer. In het geval van burn-out gaat dit in de eerste plaats om stress en overspanning tijdig te detecteren en mogelijke oorzaken aan te pakken om een burn-out bij een werknemer te vermijden.

Specifiek voor de garagesector werden er in de studie mogelijke oorzaken van stress aangekaart, waaronder de technische complexiteit van de jobinhoud, onwerkbare planningen, veeleisende klanten, slechte werksfeer, ...

Bepaalde oorzaken van stress kunnen met specifieke opleidingen worden aangepakt. De vraag naar dergelijke opleidingen is evenwel beperkt volgens de vormingsfondsen. Precies daarom is het belangrijk dat we als vakbond de hierover sensibiliseren.

§ 2 – Gebrek aan of onzichtbaar competentiebeleid

Kandidaat-werknemers moeten meer voor de garagesector kiezen. Bedrijven moeten het mogelijk en zichtbaar maken dat ze hun werknemers de kans willen bieden om door te groeien in het bedrijf.

Meer aandacht bieden aan het opleidings-CV of coachingtrajecten aanbieden aan oudere werknemers zijn mogelijke acties die kunnen ondernomen worden.

§ 3 - Onvoldoende technische opleidingsmogelijkheden

Werknemers voelen aan dat opleidingen noodzakelijk zijn omwille van de continue evolutie van wagens. Je moet blijven leren en je bijscholen om mee te zijn met de technologie van vandaag. Kennis en ontwikkeling werken motiverend voor werknemers in de uitoefening van hun job.

Het is ook belangrijk dat er regelmatig wordt gecommuniceerd over het opleidingsaanbod. Zowel werknemers als werkgevers zijn niet altijd goed op de hoogte van het complete aanbod aan opleidingen. Werkgevers verliezen het aanbod uit het oog en brengen hun medewerkers niet altijd op de hoogte van het aanbod. Ook hier is voor de opleidingsfondsen en aan de vakbonden een belangrijke rol weggelegd.

§ 4 – Te weinig aandacht voor ergonomie

Werken in een garage wordt als fysiek belastend ervaren door de bevraagde werknemers. De werknemers moeten zware dingen tillen, wringen zich in bochten om aan een bepaald onderdeel te geraken, ...

Door het fysieke aspect van de job twijfelen werknemers in de sector er zelfs aan of het wel haalbaar is om de job uit te oefenen tot aan het pensioen. Deze ongerustheid leeft vooral bij de jongere werknemers. Sommige spraken erover zich op latere leeftijd te heroriënteren door bijvoorbeeld les te geven.

Om deze reden wensen we in te zetten op de sensibilisering en te verwijzen naar opleidingen in ergonomie en veiligheid.

Als deel van een actieplan 'werkbaar werk' voor de garagesector, pakt Educam met de sociale partners, waaronder ABVV-Metaal, deze pijnpunten aan. Hoe dan?

1. Door een goede communicatie
- Ze publiceren een folder voor de werkgevers uit de sector en een elektronische nieuwsbrief ;
- De studie en het actieplan worden via allerlei kanalen uitgebreid toegelicht.

2. Door bedrijfsbezoeken
- Het werkbaarheidsactieplan wordt meegenomen in de bedrijfsbezoeken van Educam in de reguliere bedrijfsbezoeken bij garages meegenomen;
- Er wordt 1 contactpersoon aangesteld binnen Educam bij wie bedrijven informatie en een bedrijfsbezoek kunnen aanvragen om een specifieke en gerichte oplossing uit te werken.

 

Caroline Petitjean
Adviseur ABVV-Metaal

 

Andere blogs van Caroline:

Autosalon focust op jobs: autosector kreunt onder knelpuntberoepen