De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Ronny Loubris in gesprek met ... Patrick Humblet.

Ronny Loubris houdt als vormingscoördinator van ABVV-Metaal de vinger aan de pols. Hij weet als geen ander wat er leeft er onder de militanten. Voor Ronny's videoblog gaat hij het gesprek aan met prominenten uit de politieke en academische wereld. Zo achterhaalt hij wat hun visie is op allerhande maatschappelijke kwesties.

Specialist sociaal recht

Voor dit interview strikte Ronny Patrick Humblet, prof. dr. in de rechten, onder meer actief aan de Universiteit van Antwerpen en aan die van Gent. Professor Humblet publiceerde talrijke bijdragen over het arbeidsrecht, grondrechten van werknemers en gelijke behandeling man/vrouw, niet in alleen in binnen- en buitenlandse publicaties, maar ook in maatschappelijk geëngageerde tijdschriften. Verder wordt professor Humblet regelmatig uitgenodigd door de vormingsdienst van ABVV-Metaal waar hij geapprecieerd wordt voor zijn heldere uiteenzettingen.

Recht op werken vs. recht op staken

Met in het achterhoofd de actiedagen van eind 2014 en de ook negatieve reacties daarop, vraagt Ronny aan onze specialist wat hij denkt over een minimale dienstverlening bij, pakweg, het openbaar vervoer. En wat met het de laatste tijd vaak aangehaalde 'recht op werken'? Volgens de professor zijn het niet enkel dikwijls de verkeerde personen die dat recht inroepen, maar wordt de hele discussie ook misbruikt.

Bekijk Ronny's videoblog voor het hele interview.

Meer van Patrick Hublet? Lees dit artikel.

Ronny Loubris
Vormingscoördinator ABVV-Metaal