De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met Fidel Gavilan.

De maatregelen van de Vlaamse regering-Bourgeois en de federale regering-Michel beuken – voor zover ze gekend zijn – zwaar in op de jongeren van dit land.

Reden #1 - Geen keuze voor jobcreatie, maar voor afbouw van arbeidsplaatsen

Het verlies van duizenden arbeidsplaatsen binnen de overheidssector, waarvan 2.000 Vlaamse ambtenaren, 2.500 jobs in het onderwijs, 1.450 Gesko's bij de lokale besturen, ... zonder rekening te houden met de maatregelen op federaal niveau en bij de overheidsbedrijven? Die keuze bemoeilijkt voor intreders de zoektocht naar een job.

Daarbij betekent de verhoging de pensioen- en brugpensioenleeftijd met 2 à 4 jaar een afname van 100.000 banen voor jongeren.

Reden #2 - Bij gebrek aan ander en beter worden jongeren gedwongen tot onzekere jobs

Er zijn meer werklozen dan vacatures. Jongeren worden dan ook gedwongen om eender welke baan aan te nemen. Onze jongeren zitten vast in tijdelijke baantjes, uitzendarbeid, ... Een vaste, stabiele betrekking wordt meer en meer de uitzondering. Nochtans kennen de banken pas een autolening of hypothecaire lening toe, als je een vast contract kan voorleggen. Het leven van onze jongeren wordt dan ook letterlijk in de wacht gezet.

Reden # 3 - Opgelet, jongeren, pickpockets aan het werk

De jongeren zullen de maatregelen ook voelen in hun loonzakje. Hun koopkracht gaat erop achteruit.

De indexsprong van 2 % heeft een directe impact. Die 2% achtervolgt hen tot op het einde van hun carrière. Moet hij/zij nog 40 jaar werken, dan verliest hij/zij 28.000 euro bruto aan een brutoloon van 2.500 euro. Bovendien volgt in 2015-2016 een periode van loonmatiging (lees: loonstop) na de loonstop van 2013-2014 en de povere stijging van 0,3 % in 2011-2012 "tot zolang de competitiviteit niet hersteld is".

De jongeren worden onrechtstreeks getroffen in hun portemonnee door de vermindering van de RSZ-bijdragen naar 25 % en door de harmonisering naar beneden van arbeiders- en bediendenstatuten en paritaire comités.

Ook het gegarandeerde rendement op het aanvullend pensioen daalt. Door de vermindering van het huidige rendement naar een 'reëler' (lees: lager) rendement, worden de jongeren – opnieuw – het zwaarst getroffen, omdat zij het
langst moeten sparen aan een lager rendement. Ten slotte daalt de uitkering bij tijdelijke werkloosheid (wat de keuze is van werkgever) van 70 % naar 65 %.

Reden # 4 - Jonge huiseigenaars worden rariteit

Wonen wordt duurder. Om niet te zeggen onbetaalbaar. De Vlaamse regering heeft de registratierechten (lees: kruis over het klein beschrijf) en de woonbonus aangepast (lees: verlaagd), alsook de btw op renovatie (van 6 % naar 21 %). De sp.a berekende dat de aankoop van een bescheiden woning tot 40.000 euro duurder uitvalt voor een jong koppel. Het alternatief? Huren op de privémarkt of langer blijven wonen in Hotel MAMA, want het budget voor sociale woningbouw daalt met 157 miljoen euro en de wachtlijsten worden langer.

Reden #5 - Voor jongeren van elke slag geldt: de schaar erin

Ook jonge gezinnen, jonge werklozen en studenten zijn de pineut van de regeringen. De kinderopvang wordt fors duurder, terwijl de kinderbijslag daalt. Jonge werklozen zien hun inkomen dalen en kunnen na 2 jaar verplicht worden om 'gemeenschapsdienst' te verrichten. Studenten zien het inschrijvingsgeld en de kostprijs van studentenvoorzieningen stijgen. Jongeren zonder diploma worden dubbel gestraft, wanneer zij stoppen met school: geen werk, maar ook geen inkomen.

ABVV Metaal Toolbox e book jongeren 03

 

Meer lezen over de keuze van de federale/Vlaamse regering om jongeren te gebruiken als hun speelbal?
Lees het e-book Jongeren getroffen door de regeringsmaatregelen.

 

 

 

 

Fidel Gavilan - Adviseur ABVV-Metaal