De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Over steengruis, kleur en waakzaamheid

 Miranda

Van nature uit ben ik een optimistisch iemand. Iemand die altijd hoopvol is, die waar anderen een halfleeg glas zien, wijst op het feit dat het ook halfvol is en die het goede in mensen ziet. Ik lig met andere woorden niet vaak wakker omdat ik er echt van overtuigd ben dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Dat wil ook zeggen dat ik veel vertrouwen heb in de mensheid. Alleen wordt dat vertrouwen heel vaak op de proef gesteld. Niet alleen als het gaat over de werkvloer, maar evenzeer ook als onze samen-leving wordt uitgedaagd. En daar lig ik de laatste tijd wel vaak aan te denk zo vlak voor de slaap komt.


Deze morgen (8 juni) las ik in De Standaard nog dat meer Vlamingen eraan denken om vuurwapens te kopen omdat ze zich onveilig voelen en het recht in eigen handen kunnen willen nemen in bepaalde omstandigheden. Het zal wel allemaal niet zo’n vaart lopen - hoop ik dan - maar dit zijn tekenen aan de wand. En die wand kleurt alsmaar donkerder. Gevoelens zoals die van onveiligheid, worden ons in heel belangrijke mate aangepraat. Ik zeg nu niet dat er geen problemen zouden zijn en alles rozengeur en maneschijn is. Laat mij daarin ook duidelijk zijn, maar ik wijs wel op de verpletterende verantwoordelijkheid van bepaalde groeperingen in onze samenleving die angstgevoelens aanwakkeren, zelfs creëren en die gewoonweg teren op die gevoelens van onbehagen en van angst. Waarom doen ze dat? Om een bepaald extreemrechts gedachtengoed verder te kunnen verspreiden. Racisme is zo weer helemaal terug van (nooit) weggeweest. Het cordon mediatique (waarbij een bepaalde partij wordt uitgesloten door die systematisch te negeren in de media), is blijkbaar volledig losgelaten. Nochtans heeft zo’n cordon een bestaansrecht: het beletten dat ondemocratische partijen, die anderen uitsluiten op basis van kleur (en religie, en gender, en seksuele voorkeur, en syndicaal engagement…) kunnen groeien en verder bezit kunnen nemen van onze samenleving en uiteindelijk ook van onze democratische instellingen.

Het zijn deze extreemrechtse groeperingen en partijen die het echte gevaar vormen. Die zich als een teek inwerken in onze samenleving en die samenleving leegzuigen om dan vetgemest los te laten en een slachtoffer achter te laten. Die misbruik maken van de problemen waarmee mensen daadwerkelijk geconfronteerd worden. Wie het bijv. moeilijk heeft om aan een goedbetaalde job te geraken waardoor de rekeningen niet of amper kunnen betaald worden en er vaak niets extra’s af kan, is veel vatbaarder voor een haatdiscours waarbij de oorzaak voor de persoonlijke problemen, stelselmatig bij anderen wordt gelegd. Die anderen zijn dan steevast diegenen die niet beantwoorden aan het beeld van de ‘echte Vlaming’. Diegene die niet blank, christelijk en Vlaming is. Zulke uitspraken – gedaan tijdens een interview in een kwaliteitskrant (De Tijd/29 mei 2021) – mogen dan voor sommigen niet strafbaar zijn, racistisch zijn ze absoluut wel.

Het cordon mediatique mag dan wel gevallen zijn, het cordon sanitair moet behouden blijven. Het is het enige tegengif voor de ranzigheid van een partij die enkel slachtoffers maakt. Want wie denkt dat het Vlaanderen van extreemrechts het El Dorado is, zal in plaats van goud enkel waardeloos steengruis vinden.

 

Miranda

 

 

1-mei groeten van Miranda ...

Ons feest, op 1 mei.

Beste kameraden

We hebben toch wel een heel speciaal jaar achter de rug, het was niet evident. Het was niet evident voor degenen die zonder werk zijn gevallen en nu al langdurig werkloos zijn. Daar hebben wij voor gezorgd dat die uitkeringen omhoog gingen. Het is ook niet evident geweest voor degenen die hard zijn blijven werken op de werkvloer. Enerzijds omdat ze in moeilijke omstandigheden hebben moeten werken. En ook daar hebben wij socialisten ervoor gezorgd dat dat veilig kon. Anderzijds is het ook belangrijk dat mensen erkend worden voor hun werk. Door een goede verloning, een deftig loon, een hoger minimumloon. Daar willen wij voor gaan onderhandelen. Dat mensen een betere verloning krijgen.

Lees meer...

MetalCast - Wat na corona: Bleri Lleshi schrijft een brief aan Vlaanderen

In gesprek met Bleri Lleshi.

De coronacrisis heeft een aantal problemen in onze samenleving duidelijk naar voren gebracht. Denk aan het gebrek aan beschermingsmateriaal in onze woon-zorgcentra, de werkdruk in de zorgsector en de financiële onzekerheid voor wie zijn job verliest. Elke crisis is een kans om de zaken voortaan anders aan te pakken, vindt filosoof Bleri Lleshi. Daarom schreef hij een brief aan het Vlaanderen dat hij zo liefheeft. Je ontdekt zijn boodschap in deze podcast.

Lees meer...

Iedereen wordt er beter van als de loonkloof verdwijnt

EQUAL PAY DAY, 25 maart 2021

Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon v/m, valt dit jaar op 25 maart, want de loonkloof bedraagt 23% (gemiddelde bruto jaarlonen, voltijds en deeltijds werkenden). Daarmee hebben we 1 procentpuntje gewonnen tegenover vorig jaar. Dat verdient geen applaus. Aan dit tempo zal het nog vele jaren duren vooraleer de kloof gedicht is. Het doet me denken aan de oudere, protesterende vrouw op een of andere manifestatie met het kartonnen bord “I can’t believe I still have to protest this fucking shit.” Om maar te zeggen: het is tijd voor meer actie en concrete maatregelen om de loonkloofwet echt werkbaar te maken. Want de loonkloof dichten is goed voor iedereen. 

Nog altijd is niet iedereen overtuigd van het belang van het dichten van de loonkloof. Nochtans is het in ieders voordeel, of je nu een vrouw bent of een man. Zo berekende het McKinsey Institute dat het bruto binnenlands product van België met maar liefst 21% kan stijgen als de genderkloof op de arbeidsmarkt volledig is gedicht. De studie én de loonkloofcijfers van vandaag verwijzen naar onderzoek en statistieken in pre-coronatijd. Maar corona of niet, de loonkloof moet sneller worden aangepakt.

Lees meer...

Elektrische wagens alleen zullen het klimaat niet redden

In gesprek met ... Wim Careel.

Vanaf 2021 mogen nieuwe auto’s die verkocht worden in de Europese Unie (gemiddeld) maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Met die maatregel – die in 2025 en 2030 verder wordt verstrengd – wil Europa de auto-industrie verplichten om klimaatvriendelijkere wagens te produceren. Autobouwers die de uitstootnormen overschrijden, zullen fikse (miljarden-)boetes moeten betalen.

Lees meer...