Het peper & zout voor elke militant

In gesprek met ... Erik Kampers.

We leven in een tijd waar bedrijfsleiders en leidinggevenden vaak gewetenloos en emotieloos beslissingen nemen met maar één doel voor ogen: nog meer omzet/winst maken dan het jaar voordien. Moet het nog gezegd worden dat militanten op de werkvloer nu meer dan ooit onmisbaar zijn? Deze militanten staan hun collega’s zo goed mogelijk bij op het moment dat ze nodig zijn.

Lees meer...

Smile! You're on camera!

In gesprek met ... Sacha Cornelis.

In het verleden werden op Atlas Copco de werktijden geregistreerd door een persoon die met een klok je handelingen ‘klokte’. Zoals waarschijnlijk in de meeste productiebedrijven kreeg de werknemer een ‘balancing’ met de werktijden naargelang het aantal compressoren die hij/zij op die dag moest assembleren. We discussieerden als syndicale delegatie wel eens over de geklokte tijd, of deze wel juist was, of het juiste tempo was getimed (tempo 100),of de afstand van lopen erbij zat enz...

Lees meer...

Onze feestdag komt er weer aan

In gesprek met ... Jeanine Labie.

Ik kijk verheugd uit naar 1 mei. De bende waar we ieder jaar met rondreizen komt dit jaar naar Oostende. Daar is het altijd spannend afwachten wat de mensen van de metaal weer hebben uitgedokterd om in de stoet te kunnen aanklagen. Meestal gaat deze pluim naar de mensen van Daikin. Daar wordt dan ludiek aangeklaagd wat deze regering met ons allemaal uitsteekt. Het publiek aan de kant kan dit wel smaken.

Lees meer...

Het jaar van de arbeid

In gesprek met... David Scheveneels.

De Dag van de Arbeid ligt al even achter ons. Elk jaar op 1 mei vieren we de waarde van de arbeid die onze welvaart tot stand brengt en ook morgen nog zal brengen. Maar ook de verwezenlijkingen uit het verleden passeren de revue. Je hoort op de vloer wel al eens zeggen dat de vakbonden niet zo sterk meer staan zoals vroeger. Een nuanceverschil dat we nu echter wel moeten maken is in welke conjunctuur we leven. Constante aanvallen op werknemer en vakbonden zijn schering en inslag, vanuit de politiek, vanuit het bedrijfsleven. Profiteurs, dat zijn we.

Lees meer...

Werken in tijden van onzekerheid

In gesprek met ... Kristof Van De Maele.

Een gebrek aan werkzekerheid dat gepaard gaat met hoge werkdruk, enorme flexibiliteit (overuren, ploegwerk, werken in het buitenland voor bepaalde duur, enz.) en daartegenover technische werkloosheid, interims en externen. Hoe zit het dan met werkbaar werk? Hoe gaat men om met de situatie thuis/werk?

Lees meer...