Ze zijn er weer ... de kamperende ouders

In gesprek met ... Isabelle Van Hiel.

Als het mooi weer wordt en de dagen beginnen te lengen, kan je in de buurt van scholen mensen op stoelen of op de grond zien zitten. Vaak hebben ze campingtafels bij, waarop plastieken bekertjes en thermossen met koffie staan. Sommige hebben kinderen mee die op straat spelen of in het gras of zand wroeten. Beelden uit een derdewereldland? Nee, dit gebeurt in Vlaanderen. Het zijn ouders die op school een plaatsje proberen te bemachtigen voor hun kind.

Lees meer...

'Verplicht' vrijwilligerswerk: een contradictio in terminis

In gesprek met... Frederic Vanhauwaert.

Vrijwilligerswerk is populair bij de Vlaming. Uit een rapport van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat ongeveer 1 op 8 Vlamingen vrijwilligt. Al deze vrijwilligers hebben één ding gemeenschappelijk, namelijk hun onbezoldigde en onvoorwaardelijke inzet. Die onvoorwaardelijkheid komt de laatste tijd meer en meer onder druk te staan. Langdurig werklozen, leefloongerechtigden, asielzoekers en bruggepensioneerden worden, op zijn zachtst gezegd, actief gestimuleerd om te vrijwilligen. Hierdoor komt het onverplichte karakter van vrijwilligerswerk in het gedrang en kan je het eigenlijk géén vrijwilligerswerk meer noemen.

Lees meer...

Waarom ik 20 % staak op 8 maart.

In gesprek met ... Vera Claes.

Deze week werd ik op een Europese meeting door de voorzitster van de Europese socialistische vrouwen voorgesteld als “The mother of equal pay day”. Een eretitel die ik met trots draag, want ik beschouw de dag voor meer loongelijkheid een beetje als mijn kindje, geboren op een zonnige Italiaanse dag in 2004.

Lees meer...

20 jaar wet-Renault: welke stappen gaan aan de reorganisatie of sluiting van een bedrijf vooraf?

In gesprek met ... Fidel Gavilàn.

Dit jaar herdenken we de sluiting van de Renault-fabriek in Vilvoorde twintig jaar geleden. De sluiting leidde tot de Belgische wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, de fameuze wet-Renault. Die wet schrijft de procedure voor die een bedrijf moet volgen als het tot collectieve ontslagen wil overgaan. Maar de vraag is: wat speelt er zich af in het bedrijf voor er wordt geopteerd voor een reorganisatie? Wie of wat is een raad van bestuur & wat is het belang van een grondige analyse van de economische en financiële informatie? Welke elementen uit die informatie kunnen helpen?

Lees meer...

Vakbond en sociale zekerheid

In gesprek met ... Luc Peiren.

Kort na de Tweede Wereldoorlog krijgt de sociale zekerheid definitief vorm. Toenmalig minister van Sociale Voorzorg Achiel Van Acker loodst een wet door het parlement die de sociale verzekeringen verplicht maakt voor alle werknemers. Het systeem wordt betaald met bijdragen van werkgevers en werknemers. Later wordt het stelsel nog verfijnd, maar de grote lijnen liggen in 1944 al vast. Vandaag valt de sociale zekerheid uiteen in drie stelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) en zeven takken (pensioenen, werkloosheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag, geneeskundige zorgen en uitkeringen en jaarlijkse vakantie).

Lees meer...