Nieuwjaarsgroet van Meryame Kitir

In gesprek met... Meryame Kitir.

Beste ABVV’ers,
Beste delegees,

Onze solidariteit maakt ons sterk. Het betekent dat wij allemaal instaan voor elkaar. Het koppelt het belang van het individu aan het belang van het collectief. Niemand staat alleen in een solidaire samenleving.”

Lees meer...

Sociale zekerheid voor ‘Dummies’

In gesprek met ... Peter Hulsmans.

Ondanks de misschien wel negatieve bijklank van de titel is deze blog enkel bedoeld om op een simpele manier en aan de hand van enkele voorbeelden uit te leggen wat bijna iedereen nu als vanzelfsprekend beschouwt.

Lees meer...

Waarom je voedseloverschotten beter te koop aanbiedt dan ze gratis weg te geven

In gesprek met ... Frederic Vanhauwaert en Yves Bocklandt.

In deze tijden van kerst en nieuw komen voedseloverschotten, ‘kerstmaaltijden voor minderbedeelden’ en voedselbedeling ook weer in de aandacht. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen zich engageren voor mensen in armoede. Het Netwerk tegen Armoede wil zeker geen kritiek uiten op deze engagementen, maar denkt hier graag na over hoe er meer structureel kan gewerkt worden. Het allerbelangrijkste blijft toch om voedseloverschotten te vermijden in plaats van ze te (moeten) bedelen. En, minstens even belangrijk, het eerste streven moet zijn om mensen in armoede voldoende koopkracht te geven om zelf gezonde, kwaliteitsvolle voeding te kopen in plaats van een beroep te moeten doen op overschotten. Als er aan het einde van de keten toch voeding overblijft, pleit het Netwerk voor een andere, niet stigmatiserende, aanpak van voedseloverschotten, die verder reikt dan ‘gratis eten voor minderbedeelden’. Waarom geen tewerkstelling creëren met bijvoorbeeld veilingoverschotten door deze te verwerken tot maaltijden??

Lees meer...

Hohoho.

In gesprek met ... Sarah Bonroy.

Wat zal de Kerstman ons dit jaar weer brengen? En wat met volgend jaar? Ik breng jullie nu al een mini-overzichtje en bedenkingen van het afgelopen jaar met behulp van wat liedjes.

Lees meer...

Zijn de vakbonden echt zo conservatief als hun wordt verweten?

In gesprek met ... Luc Peiren.

De laatste jaren hoor je rechts steeds meer stemmen opgaan om de vakbondsmacht te beknotten. Bij elke grote staking klinkt de roep om een minimale dienstverlening of rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden luider. In een ander register, maar met hetzelfde doel vraagt men het stopzetten van de subsidiëring van de spoorbonden, het belasten van de syndicale premie of het verwijderen van de bonden uit de werkloosheidsverzekering.

Lees meer...