Equal Pay Day 2022: weten vaders waarom?

Mannen zien geen link tussen zorgarbeid en de loonkloof. Dat is de opvallende conclusie van een onderzoek van ZIJkant voor Equal Pay Day. Dit jaar organiseerde ik voor de 18 de keer EPD. Bij de eerste editie in 2005 die ZIJkant samen met ABVV
organiseerde, was het zoeken naar geschikte looncijfers. Ondertussen weten we dankzij de jaarlijkse loonkloofrapporten hoe groot de loonkloof is en helaas ook nog blijft.

Met een kloof van 23 % viel EPD dit jaar op 24 maart. Hoewel we in uurlonen een goede Europese leerling zijn, speelt het vele deeltijdse werk van vrouwen ons parten om de loonkloof op jaarbasis drastisch te verkleinen. Als we weten dat vooral de combinatie tussen job en gezinsleven vele vrouwen doen beslissen om voor deeltijds werk te kiezen, was de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de taken thuis evenwichtiger verdeeld zijn. Daarvoor deed Ipsos in opdracht van ZIJkant een onderzoek bij een kleine duizend mannen en vrouwen met kinderen.

Lees meer...

Laat ons samen nog sterker worden en laat ons groeien - Miranda Ulens

Miranda wenst kerstLR

 Laat ons samen nog sterker worden en laat ons groeien

Een blog beginnen met een Duitse zin lijkt zeer gewaagd, maar ere wie ere toekomt. Het was Nietzsche met zijn "Aus der Kriegsschule des Lebens - Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" die aan de basis ligt van het hedendaagse “what doesn’t kill me, makes me stronger”. Ik verwoord dat meestal als “ik ben zoals onkruid, dat komt steeds terug”. Maar Nietzsche zou Nietzsche, een van de beroemdste en vaak beruchtste filosofen, niet zijn, als daar ook geen ellenlange uitleg bij hoort. Die diepgang is niet voor deze blog, maar ik wil de beeldspraak wel gebruiken en toepassen op onze syndicale wereld.

Lees meer...

Over omikron, sociaal overleg en doorgaan - Miranda Ulens

MIRANDA BLOGT ... Over omikron, sociaal overleg en doorgaan

In tijden van corona en coronavarianten, met een besmettingsgraad die nog altijd zorgwekkend is, maar waar de vaccinaties hun werk doen, staat het begin van dit nieuwe jaar in het teken van herstel, van opleving, van meer zekerheid te hebben en grip te krijgen op ons leven. We hopen het ergste achter de rug te hebben, desondanks moeten we eerst nog een zoveelste golf van besmettingen doorspartelen.

Lees meer...

Something is rotten in the state of Belgium - Miranda Ulens

MIRANDA BLOGT ... Something is rotten in the state of Belgium

Na de veroordeling van Bruno Verlaeckt, de voorzitter van ABVV-Antwerpen, werd vorig jaar onze voorzitter Thierry Bodson samen met zestien andere syndicalisten in eerste aanleg veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Beide veroordelingen waren gebaseerd op artikel 406 van het Strafwetboek dat gaat over ‘kwaadwillig hinderen van het verkeer’. Met deze veroordelingen worden syndicalisten - die op straat komen om werk en inkomen te verdedigen - gelijkgesteld met criminelen. Vorige week bevestigde het Hof van Beroep te Luik dit vonnis, en verhoogde meteen de boetes die eerder werden uitgesproken. Toen ik die uitspraak vernam, kwam een van de meest beroemde Shakespeareaanse quotes bij me op.

Lees meer...