Geen woorden, maar daden - Miranda Ulens

Geen woorden, maar daden


We leven in een van de meest welvarende landen ter wereld en toch moeten veel gezinnen vandaag elke dag keuzes maken die ze niet zouden moeten maken.

De keuze tussen een gevulde brooddoos – liefst met belegde boterhammen i.p.v. goedkope en ongezonde snacks – of geld opzijleggen om een gasfactuur te betalen.
De keuze tussen naar de dokter gaan of een nieuwe broek voor een opgeschoten tiener.
De keuze om de benzinetank te vullen of opnieuw te douchen op het werk.

Sommigen hebben niet eens meer die keuzes. 1 op de 3 Vlamingen heeft onvoldoende inkomsten om elke maand alle kosten te betalen. 1 op de 10 moet lenen om dagelijkse kosten te kunnen dragen. De helft van de Vlamingen is bang om in armoede te belanden[1]. De incassobureaus zien het aantal dossiers over onbetaalde energiefacturen fors toenemen, alsook de OCMW’s die een stijging van de hulpvragen optekenen.

Lees meer...

Equal Pay Day 2022: weten vaders waarom?

Mannen zien geen link tussen zorgarbeid en de loonkloof. Dat is de opvallende conclusie van een onderzoek van ZIJkant voor Equal Pay Day. Dit jaar organiseerde ik voor de 18 de keer EPD. Bij de eerste editie in 2005 die ZIJkant samen met ABVV
organiseerde, was het zoeken naar geschikte looncijfers. Ondertussen weten we dankzij de jaarlijkse loonkloofrapporten hoe groot de loonkloof is en helaas ook nog blijft.

Met een kloof van 23 % viel EPD dit jaar op 24 maart. Hoewel we in uurlonen een goede Europese leerling zijn, speelt het vele deeltijdse werk van vrouwen ons parten om de loonkloof op jaarbasis drastisch te verkleinen. Als we weten dat vooral de combinatie tussen job en gezinsleven vele vrouwen doen beslissen om voor deeltijds werk te kiezen, was de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de taken thuis evenwichtiger verdeeld zijn. Daarvoor deed Ipsos in opdracht van ZIJkant een onderzoek bij een kleine duizend mannen en vrouwen met kinderen.

Lees meer...