Kiesplicht vs. kiesrecht

In gesprek met... Erwin Oris.

 

14 oktober 2018 is het zover, de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in België. België telt 589 gemeenten: 308 in het Vlaamse Gewest, 262 in het Waalse Gewest en 19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bestaat uit 10 provincies.

Lees meer...

Samen maken we het nieuws

In gesprek met... Georges De Batselier.

Het was de president van Amerika die in het groot en het breed uitpakte met de term ‘fake news’, vals nieuws. Intussen al even geleden en de storm is wel weer gaan liggen. Een term die hevig bediscussieerd en becommentarieerd werd. En in de nasleep van die storm merken we kleine andere discussies die minstens evenveel aandacht verdienen, maar mogelijks veel belangrijker zijn.

Lees meer...

Zuurstof

In gesprek met ... Caroline Segers.

Wat een hete zomer! Ik hoop dat er op alle bedrijven rekening is gehouden met de warmte waarmee we zijn geconfronteerd deze zomer van 2018 en iedereen toch een welverdiend (dankzij de vakbond) verlof heeft kunnen opnemen. Ik had de indruk via de berichten op sociale media dat er tot de laatste dag alles uit de kan werd gehaald om zoveel mogelijk nog te kunnen produceren en te leveren en dan wanneer het laatste signaal afging iedereen een zucht slaakte van ‘eindelijk verlof’...

Lees meer...