GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Een werkgever die een collectieve vakantie of ‘collectieve sluiting’ wil opleggen aan zijn werknemers, moet de data van de collectieve vakantie in het arbeidsreglement opnemen.

De invoering van de collectieve sluiting of de vastlegging van de periode waarbinnen uw werknemers verplicht hun vakantiedagen moeten opnemen, dient te gebeuren via een wijziging van het arbeidsreglement.  De werkgever moet daarbij de voorziene procedure volgen, die respectievelijk overleg vereist binnen de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging of met alle werknemers.

Wanneer de werkgever nadien de periode van de collectieve vakantie zou willen wijzigen, dient dit opnieuw te gebeuren via een wijziging van het arbeidsreglement en met naleving van de overlegprocedure.

Steeds dient de werkgever ook nog een bericht aan te plakken dat de data van de collectieve sluiting vermeldt. Hij moet bovendien aan elke werknemer en aan het Toezicht op de sociale wetten een kopie van dit bericht bezorgen.

sidebar2

sidebar3