GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer van het werk wegblijven met behoud van zijn loon om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. De werknemer kan van dit recht genieten, zowel wanneer hij ontslagen werd als wanneer hij zelf ontslag heeft genomen.

Vereist is wel dat de werknemer het verlof gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is, namelijk het zoeken naar een nieuwe dienstbetrekking.

De duur van het sollicitatieverlof verschilt naargelang de werknemer outplacementbegeleiding volgt of niet.

De werknemer die een outplacementbegeleiding volgt, mag tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn, één dag (of twee halve dagen) per week afwezig zijn. Gedurende het gedeelte van de opzeggingstermijn dat de laatste 26 weken voorafgaat, mag hij slechts een halve dag per week afwezig zijn.

De werknemer die geen outplacementbegeleiding volgt, mag één dag (of twee halve dagen) per week afwezig zijn tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn.

De deeltijdse werknemer heeft recht op sollicitatieverlof in verhouding tot zijn arbeidsduur.

sidebar2

sidebar3