GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Sinds 2015 zijn de tot dus ver bestaande SWT-regelingen grondig aangepast. Voor bepaalde regelingen geldt dat er een kort uitstel komt van de definitieve afbouw van het SWT. Zo zal het in de sectoren en de bedrijven tijdelijk nog mogelijk zijn om een cao af te sluiten waarbij je op 60 jaar (op voorwaarde van 40 jaar loopbaan) met SWT kunt vertrekken. Het voortbestaan van de afwijkende SWT's op 58 jaar, zoals zware beroepen en heel lange loopbaan, wordt voortaan afhankelijk gemaakt van het resultaat van het interprofessioneel overleg. Als de sociale partners over de verlenging van deze SWT's niet tot een consensus komen, dan wordt de hogere leeftijd ingevoerd.

 

Open deze e-info voor de modaliteiten om in de toekomst nog met SWT te vertrekken. 

sidebar2

sidebar3