GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

De gevolgen van een arbeidsongeval zijn vaak niet onmiddellijk te overzien. Neem daarom je voorzorgen.

Volg steeds deze regels op.

  •  Laat je werkgever iedere verwonding noteren in het register voor eerste hulp. Je werkgever moet binnen acht kalenderdagen het arbeidsongeval aangeven bij zijn verzekering.
  • Vraag een afschrift van de aangifte, zeker als het ongeval leidt tot arbeidsongeschiktheid. Die aangifte vermeldt:
    • de plaats, tijd en beschrijving van het ongeval
    • de naam en het adres van de getuigen
  • Bezorg binnen 48 uur een medisch attest aan je werkgever en binnen acht kalenderdagen aan de verzekeringsmaatschappij. Voor een eventuele tussenkomst van het ziekenfonds moet je hetzelfde doen als bij ziekte. Zou de verzekeringsmaatschappij moeilijk doen, dan ben je in ieder geval gedekt door de ziekteverzekering.
  • Vraag jouw afgevaardigde om naar de plaats van het ongeval te komen kijken. Misschien kan hij de omstandigheden verbeteren om ongevallen in de onderneming te voorkomen (preventie!).
  • Ongevallen op weg van en naar het werk worden beschouwd als arbeidsongevallen. De aangifte moet gebeuren bij de verzekeringsmaatschappij van jouw werkgever. Raadpleeg een arts en hou zorgvuldig alle medische attesten bij.

Meer info? Download ons e-book over arbeidsongevallen.

sidebar2

sidebar3